May 07, 2013

အရပ္ဘက္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးနွင့္စစ္ဘက္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး - ထင္ေအာင္ေက်ာ္

သမၼတဘားရတ္အိုဘားမား ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆတန္ေလမက္ခရစၥတယ္
ထင္ေအာင္ေက်ာ္
ရနံ့သစ္မဂၢဇင္း
Apr 9, '13

အင္အားသည္ အမွန္တရားတဲ့လား။ သို႔ဆုိလွ်င္ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာဘာ့ေၾကာင့္ စစ္တပ္ကခ်ည္းပဲ မအုပ္ခ်ဳပ္ၾကသနည္း။ စစ္တပ္မွာ ေသနတ္ေတြရွိသည္ မဟုတ္လား။

တစ္ခါတေလေတာ့တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကိုယ္တိုင္က စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လိုလားတတ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမူကားသူတို႔က ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားက အခ်င္းခ်င္းစကားေတြပဲမ်ားေနၾကၿပီးျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုမေဆာင္၊ တိုင္းျပည္ႀကီး တစ္ခုလံုးလည္း ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္တည္း။

သို႔ေသာ္သမိုင္းေၾကာင္းအရ စစ္ ဘက္က အလုပ္အကိုင္ေတြ ေပၚထြန္း လာေအာင္ လုပ္မေပးႏိုင္ပါ။ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လည္း မလုပ္ႏိုင္ ပါ။ ယုတ္စြအဆံုး ျပည္သူတို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုပင္ေကာင္း ေကာင္း မျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ေခ်။ ဒါေၾကာင့္ပင္ အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ထူေထာင္ၾကရတာျဖစ္ပါသည္။


တစ္ခါကတ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေမာ္စီတုန္း ေျပာခဲ့ဖူးတာရွိပါသည္။ ““အာဏာဟာ ေသနတ္ေျပာင္း၀က ထြက္တယ္””ဟူ၏။

သို႔ေသာ္စစ္ဘက္တြင္ ““ျပည္သူ ေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေနတဲ့ဟာေတြကို ရလာ ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ ထူးျခားတဲ့စီမံ ခန္႔ခြဲမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းရည္တို႔က်ေတာ့ မရွိဘူး””ဟုအေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၀ီလီယမ္ ႏွင့္ ေမရီေကာလိပ္မွ ပါေမာက္ၡ ေလာ ရင့္၀ီလ္ကာဆင္က ေျပာပါသည္။

၀ီလ္ကာဆင္ကိုယ္တိုင္ကစစ္သား တစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီး အေမရိကန္ အစိုးရအရာရွိတစ္ဦးအျဖစ္လည္း တာ ၀န္ယူခဲ့ဖူးပါသည္။သူက တပ္မွာ ဗိုလ္ မွဴးႀကီးအဆင့္အထိ ၃၁ ႏွစ္ၾကာ စစ္မႈ ထမ္းခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္တပ္မွ အၿငိမ္းစားယူၿပီး ထုိစဥ္က ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းေကာလင္းပါ၀ဲလ္၏ ႐ံုးအဖြဲ႕မွဴးအျဖစ္လည္း ေကာင္း၊မူ၀ါဒေရးရာ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ယူခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္အရပ္ဘက္စစ္ဘက္ ဆက္ ဆံေရးအေၾကာင္းကို သူက ေကာင္းေကာင္း သိပါသည္။

လူ၏ အေျခခံစိတ္ဆႏ္ၵတစ္ခုက လြတ္ လပ္လိုမႈ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထုိလြတ္လပ္မႈ တစ္ခုတည္းျဖင့္ေတာ့ဘ၀သည္မၿပီး ျပည့္စံုႏိုင္။ ႏိုင္ငံေခါင္း ေဆာင္မ်ားဆီကေန ျပည္သူလူထု ေမွ်ာ္လင့္ေနတာက ““လြတ္လပ္မႈထက္ပိုတဲ့ အလုပ္အကိုင္ေကာင္း ေကာင္းရဖို႔၊ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ လံုၿခံဳမႈရွိဖို႔၊စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္ဖို႔နဲ႔ အဲဒါေတြ ကို လည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ရဖို႔ဆိုတာ ေတြပဲ””ဟု ၀ီလ္ကာဆင္က ေျပာပါသည္။

သို႔ေသာ္ ဒါေတြက စစ္တပ္၏ယဥ္ ေက်းမႈမဟုတ္။ စစ္တပ္ဟူသည္အဆင့္ဆင့္ အမိန္႔နာခံမႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ ၾကားေနက်စကားတစ္ခြန္းရွိသည္။ ““ေရဘူးေပါက္တာ မလိုခ်င္ဘူး၊ ေရပါတာပဲ လိုခ်င္တယ္””တဲ့။ ဒါကလည္း သူ႔လိုအပ္ခ်က္အရပါ။

စစ္တပ္မွာမစ္ရွင္တစ္ခု တာ၀န္ ေပးလိုက္လွ်င္ ယင္းကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရသည္။ ဒါသည္စစ္စည္းကမ္း။

သို႔ေသာ္အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး တြင္ သည္ပံုစံအတိုင္း သြားၿပီးက်င့္သံုးလို႔ မရေၾကာင္း ၀ီလ္ကာဆင္ကေျပာပါသည္။ ျပင္သစ္ျပည္ကို စစ္ဘုရင္ႀကီး နပိုလီယန္ အုပ္စိုးခဲ့သည္ကအစ ယေန႔ေခတ္ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရေသာစစ္တပ္ စိုးမိုးခဲ့ျခင္းမ်ားအဆံုးကို ေလ့လာၾကည့္ပါ။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးသည္အလုပ္ သိပ္ မျဖစ္ေၾကာင္းကိုသမိုင္းကသက္ေသ ျပခဲ့ၿပီးပါၿပီဟု ၀ီလ္ကာဆင္က ရွင္းျပပါသည္။

စစ္ဘက္ကဘယ္အခ်ိန္ပဲ အုပ္ ခ်ဳပ္အုပ္ခ်ဳပ္၊ ဘယ္လိုပဲအုပ္ခ်ဳပ္အုပ္ခ်ဳပ္ သည္အတိုင္း က်႐ႈံးမွာပဲဟုသူက မွတ္ ခ်က္ေပးပါသည္။ အေၾကာင္းမူ စစ္ ဘက္၏ ေတြးပံု ေခၚပံု၊ လုပ္ပံုကိုင္ပံုမ်ားကိုယ္၌ကအရပ္ဘက္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအတြက္ သဟဇာတ မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပါ။

အရပ္ဘက္ကို ဦးေဆာင္ခိုင္းပါ ~
အရပ္ဘက္ကစစ္တပ္ကို ဦး ေဆာင္သည္ဆိုျခင္းက နည္းနည္းေတာ့ စိမ္းေနဦးမည္။ အစဥ္အလာအရ အုပ္ ခ်ဳပ္သူဘုရင္မ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တျခားအာဏာရွင္မ်ားလက္ထဲမွာ စစ္ဘက္ကို ကိုင္ထား႐ံုမကလိုအပ္သည့္ အခါမွာလည္း စစ္တပ္ကို သူတို႔စိတ္ တိုင္းက်အသံုးခ်ၿပီး မိမိျပည္သူေတြကိုဖိႏွိပ္ခိုင္းခဲ့ပါသည္။

စစ္ဘက္ကလႊမ္းမိုးေသာ သမိုင္းျဖစ္စဥ္မွ လြတ္ ေျမာက္ရန္ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္ေတာ့ ယူရေပမည္။ ခိုင္မာေသာ အသိုက္အအံု ဖြဲ႕စည္း တည္ေထာင္ျခင္း (institution-building) ကို လုပ္ၾကရမည္။ စစ္တပ္ကိုလည္းျပည္သူလူထုက လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တစြာေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ အရပ္သားအစိုးရ၏ အက်ိဳး စီးပြားကို အေကာင္းဆံုးအားေပးေထာက္ခံသည့္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေအာင္ အားေပးရေပမည္။

သို႔ရာတြင္အရပ္ဘက္မွာ ခိုင္မာေသာ အသိုက္ အအံု တည္ေဆာက္ထားျခင္းမရွိလွ်င္၊ ေနာက္ၿပီး သမိုင္း ေၾကာင္းအရအရပ္သားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ထိထိေရာက္ ေရာက္မရွိခဲ့လွ်င္ အထက္ဆိုခဲ့ပါ အယူအဆကို ခ်က္ခ်င္းလက္ခံဖို႔ လြယ္မည္မဟုတ္ေခ်။

မည္သို႔ဆိုေစအရပ္သားအစိုးရက ဦးေဆာင္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ တျခား ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာအသားက်ေနပါၿပီ။ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံမွာ စစ္ဘက္ကအာဏာသိမ္းျခင္းမ်ိဳး ““ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိ””ဟု ၀ီလ္ကာဆင္က ယတိျပတ္ေျပာပါသည္။

ဘာေၾကာင့္လဲ။စစ္တပ္က အင္အားမရွိလို႔လား။ မဟုတ္ပါ။ အေမရိကန္စစ္တပ္ေလာက္ ဆန္းဆန္းျပား ျပား လက္နက္မ်ားပိုင္ဆိုင္သည့္ စစ္တပ္က ရွာမွရွား။ သို႔ဆိုလွ်င္ ဥပေဒက အာဏာမသိမ္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ခိုင္မာေနလို႔လား။ မဟုတ္ပါ။ လက္နက္အင္အားကို မည္သည့္အရာက လြန္ဆန္ႏိုင္မည္နည္း။

တကယ့္အေၾကာင္းရင္းကအေမရိကန္ စစ္အရာရွိ မ်ားသည္ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာေရာ အရပ္ဘက္ဆိုင္ရာပါ ပညာရည္ျမင့္မားၾကေသာေၾကာင့္တည္း။““အရပ္ဘက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို စိန္ေခၚၿပီး အရပ္သားအစိုးရကို ျဖဳတ္ခ် လိုက္ရင္ ဘာျဖစ္မယ္ဆိုတာသူတို႔က ေကာင္းေကာင္း နားလည္ပါတယ္”” ဟု ၀ီလ္ကာဆင္က ေျပာပါသည္။

အရပ္ဘက္ကစစ္ဘက္ကိုဦးေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ အသိုက္အအံုဖြဲ႕စည္းမႈ၊ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အစဥ္ အလာမ်ားအေၾကာင္းကို စစ္ဘက္ကတျဖည္းျဖည္း နားလည္သေဘာေပါက္လာခဲ့ပါသည္။ယင္းသည္ပင္ အေမရိကန္စနစ္၏ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္ ျဖစ္ ပါသည္။

စင္စစ္သည္အစဥ္အလာသည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပထမဦးဆံုးသမ္ၼတေဂ်ာ့၀ါရွင္တန္လက္ထက္ ကတည္းက စခဲ့ပါသည္။သူက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တစ္ဦးပါ။ ပူပူေႏြးေႏြးလြတ္လပ္ေရးရလာေသာ အေမရိကန္ ကိုလိုနီနယ္မ်ားကိုအုပ္စိုးရန္ သူ႔ေနာက္လိုက္မ်ားက ၁၇၈၃ခုႏွစ္ တြင္ အာဏာသိမ္းခ်င္ခဲ့ၾကသည္။ ဒါကို ၀ါရွင္တန္ကဟန္႔တားခဲ့ေလသည္။

ထုိႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းမွာသူသည္ ရာထူးမွႏုတ္ထြက္ၿပီး သူ႔ယာေတာသို႔ ျပန္သြားခဲ့ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ပင္ သူေတာ္လွန္ခဲ့ေသာၿဗိတိန္ဘုရင္မင္းျမတ္တတိယေျမာက္ ေဂ်ာ့ဘုရင္ကိုယ္တိုင္က ““အႀကီးျမတ္ ဆံုးပုဂ္ၢိဳလ္ႀကီးေပ တကား””ဆိုၿပီး ေထာမနာျပဳခဲ့ရေလသည္။

အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားၾကားမွာ စင္းလံုးေခ်ာခဲ့တာမ်ိဳးေတာ့လည္းမဟုတ္။ မေျပလည္တာေတြ ရွိခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္အရပ္ဘက္ကပဲ အဆံုးအျဖတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

၁၉၅၁ ခုႏွစ္တြင္ကိုရီးယားစစ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သမ္ၼတဟယ္ရီထ႐ူးမင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမက္အာသာတို႔ၾကားမွာမေၾကလည္သည့္အေၾကာင္းက အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္း ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အဲသည္ျဖစ္စဥ္တြင္ သမၼတကဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးကိုတာ၀န္မွရပ္စဲခဲ့ပါသည္။

ထ႐ူးမင္းကဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသည္ ““သူ၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးတို႔က ခ်မွတ္ေပးထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားကို အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့””ဟူ၍ မွတ္ခ်က္ေပးခဲ့ပါသည္။


၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္လည္းသမၼတဘားရတ္အိုဘားမားက အာဖဂန္နစ္ၥတန္မွာ အေမရိကန္ စစ္တပ္အႀကီးအကဲ ၾကည္းတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဆတန္ေလမက္ခရစၥတယ္ကို တာ၀န္မွ ရပ္စဲပစ္ခဲ့ပါသည္။ အေၾကာင္းက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၏ လက္ေထာက္အရာရွိမ်ားသည္သမၼတႏွင့္အစိုးရအဖြဲ႕အရာရွိႀကီးမ်ားအေပၚ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ေသာ စကားမ်ားကို မဂၢဇင္းတစ္ေစာင္တြင္ေျပာခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍အိုဘားမားက ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ ထုတ္ ျပန္ရာ၌ ““မၾကာေသးမီက ပံုႏွိပ္ခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးတြင္ပါရွိသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားသည္ တပ္မွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ဦး၏ အဆင့္အတန္းႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိပါ။ ဤအခ်က္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဒီမိုကေရစီနည္းက် စနစ္တြင္ အခရာက်ေသာ အရပ္ဘက္က စစ္ဘက္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထား ျခင္းအေပၚ အားေလ်ာ့ေစပါသည္”” ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

သမၼတကဆက္ေျပာရာတြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ အသိုက္ အအံုမ်ား ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မႈက လူတစ္ဦးခ်င္းထက္ပိုၿပီး ခိုင္မာစြာတည္ရွိေနေၾကာင္း၊ သည္လို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္မႈတြင္ စစ္ဘက္အမိန္႔ေပးမႈအဆင့္ဆင့္ေပၚ၌အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈကို ေလးစား လိုက္နာျခင္းသည္လည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။

အဂတိလိုက္စားမႈ ~
အေရးႀကီးေသာေနာက္တစ္ခ်က္က အရပ္ဘက္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရွိလွ်င္ အဂတိလိုက္စားမႈ ႀကီးထြားလာတတ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိ၊ တာ၀န္ယူမႈလည္း မရွိတတ္ရကား အဂတိလိုက္စားမႈေတြ ျဖစ္လာရသည္။

စစ္ဘက္ကႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးစနစ္ထဲ၌ ႀကီးႀကီးမား မားျမႇဳပ္ႏွံ လုပ္ကိုင္လာေသာအခါ အရပ္ဘက္ဦးေဆာင္မႈကိုလိုက္နာရန္ ဆႏၵနည္းပါးလာေတာ့သည္။ ““သူတို႔ရဲ႕စည္းစိမ္ဥစၥာေတြ ဆံုး႐ႈံးကုန္မွာ စိုးၿပီးအာဏာကိုလက္မလႊတ္ခ်င္ေတာ့ဘူးေပါ့။ ဒါက တကယ့္ ျပႆနာပဲ”” ဟု ၀ီလ္ကာဆင္ကေျပာပါသည္။

သည္အခါမ်ဳိးမွာစစ္တပ္ကိုႏိုင္င့ံစီးပြားေရးႏွင့္ ကြာရွင္းျပတ္စဲခိုင္းဖို႔ လုိလာပါသည္။ ထုိအခါမ်ိဳးမွာ ေသြးထြက္သံယိုေတြျဖစ္တတ္ ပါသည္။ ဒါကိုေတာ့ သတိထားရမည္။

စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားအျပင္ ေနာက္တစ္ခ်က္က စစ္ဘက္သည္သူ႔ေနရာကို ဘယ္အစိုးရမ်ိဳးက ေနရာ၀င္ယူမွာလဲဆိုျခင္းအေပၚလည္း စိုးရိမ္မႈရွိတတ္ေလသည္။ျပည္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို တကယ္ပဲ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ေခါင္းေဆာင္တက္လာမွာလား၊ သို႔မဟုတ္ထူးမျခားနား ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကိုပဲၾကည့္ၿပီး မရ ရသက ခ်ိဳင္ကာ အိတ္ထဲထည့္ဦးမည့္သူေတြပဲလား။

၀ီလ္ကာဆင္ကေတာ့အရပ္ဘက္ - စစ္ဘက္ ဆက္ ဆံေရးေျပျပစ္ၿပီး အရပ္ဘက္ကဦးေဆာင္ေသာ လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းကို တည္ေဆာက္ရန္မွာမရွိမျဖစ္အေရးႀကီးေၾကာင္းေျပာပါသည္။ ျပည္သူတို႔၏ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ခံထားရေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကဒါကိုေရရွည္ တည္တ့ံေအာင္ ႀကိဳးစားအေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ဟု သူက ေျပာပါသည္။

(၂၆-၆-၂၀၁၂ ထုတ္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာန၏ IIP Digital သတင္းလႊာပါ Stephen Kauffman ၏ Military Rule Can Bring Order, But Not Good Results ကို အဓိကမီွျငမ္းပါသည္)

မူရင္းလင့္ခ္>>>https://www.facebook.com/notes/yanantthit/%E1%80%A1%E1%80%9B%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%98%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%B7%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%98%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%A1%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%81%E1%80%BA%E1%80%B3%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9B%E1%80%B8/350734155026560

No comments:

Post a Comment