November 16, 2013

Books - ေသာင္းေဝဦး- ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးစတီးဝဲလ္ႏွင့္ျမစ္ၾကီးနားတိုက္ပြဲေနာက္ဆံုးတစ္အုပ္မွာ ဆရာေသာင္းေဝဦးေရးသား ထုတ္ေဝေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးစတီးဝဲလ္ႏွင့္ျမစ္ၾကီးနားတိုက္ပြဲ စာအုပ္ငယ္ျဖစ္သည္။ ထိုစာအုပ္မွာ ေလာေလာဆယ္ျမန္မာ့လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္မ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အဓိကျဖစ္ေနေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္အေၾကာင္း ဒုကမၻာစစ္အခ်ိန္က တစ္ဦးတည္းေသာ အေမရိကန္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအေၾကာင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္အနာဂါတ္သည္ ထိုေဒသအေပၚတြင္ အလြန္အေရးပါေၾကာင္း သမိုင္းသုေတသီ သန္႔ျမင့္ဦးက အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ကမၻာပညာရွင္မ်ားအတြက္ စာအုပ္မ်ားေရးသာခဲ့သည္။ ဆရာေသာာင္းေဝဦးကလည္း ျမန္မာမ်ားကို တိုရင္းလိုရွင္းျဖင့္ စစ္တပ္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားမဟုတ္၊ ပရိုဖက္ရွင္နယ္စစ္သားမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို စာအုပ္ေပါင္း ၄၀ေက်ာ္ ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ ယခုစာအုပ္သည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ျမန္မာ၊အိႏၷိယ၊တရုပ္ သမိုင္းေၾကာင္းအက်ဥ္းျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္မ်ား ဒုကမၻာစစ္ မတိုင္မီကတည္းက ရုရွားကိုစစ္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ကိုးရီးယားႏိုင္ငံႏွင့္  တရုပ္ပင္လယ္ကမ္းေျချမိဳ႔ၾကီးမ်ားအားလံုး သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္။ ဒုကမၻာစစ္တြင္ ျမန္မာျပည္ကို လွ်င္ျမန္စြာဝင္ေရာက္ေနစဥ္ တရုပ္ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ခ်န္ေကရွိတ္ႏွင့္ တြဲဖက္ျပီး၊ ျမန္မာျပည္ဝင္လာေသာ ဂ်ပန္မ်ားမ်ား တိုက္ခိုက္တြန္းလွန္ရန္ အသက္၆၀အရြယ္တြင္ ျမန္မာျပည္သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအျဖစ္ ရာထူးတိုး၊ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ တရုပ္စကားကြ်မ္းက်င္စြာေျပာႏိုင္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးစတီးဝဲသည္ တရုပ္တပ္သား ၅သိန္းခန္႔ကို အေမရိကန္စစ္လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျပီး ဂ်ပန္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာျပည္စစ္ေျမျပင္ေရာက္ျပီး ဂ်ပန္ထိုးစစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ တရုပ္စစ္တပ္မ်ားလည္း ဆုတ္ခြာ၊ ျဗိတိသွ်စစ္တပ္မ်ားလဲ ဆုတ္ခြာျပီး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္စတီးဝဲကိုယ္တိုင္ လူ၁၀၀ႏွင့္ေခ်ာင္ပိတ္မိေနသျဖင့္ မိုးေကာင္းေဒသမွ (၁၄)ရက္ ေတာမ်က္မဲကို ျဖက္ေက်ာ္ဆုတ္ခြာက အႏၷိယႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိျပီး ေၾကညာစာတန္းထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။ စစ္ရံႈးေသာ္လည္း ၾကယ္သံုးပြင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အျဖစ္ ရာထူးတိုးျပီး၊။ ကမၻာေက်ာ္ လီဒိုလမ္းမၾကီးကို (၂)ႏွစ္အတြင္း မိုင္ေပါင္း၄၇၀၊ အိႏိၷယႏိုင္ငံ၊ လီဒိုျမိဳ႔မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနား၊ ဗန္းေမာ္မွ တရုပ္ျပည္တိုင္ေအာင္ ေဖာက္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ အံ့ၾသဘြယ္ျဖစ္သည္။ အျခားအံ့ၾသဘြယ္ လမ္းေဖါက္လုပ္ျခင္းမွာ ဂ်ပန္တပ္မ်ားက မဟာမိတ္ေခြ်းတပ္မ်ားျဖင့္ေဖါက္လုပ္ခဲ့ေသာ ေသမင္းတမန္ သံျဖဴဇရပ္ ထိုင္း၊ျမန္မာ ရထားလမ္းျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ျမစ္ၾကီးနားတိုက္ပြဲသည္ ဂ်ပန္စစ္သား ၄၀၀၀ေက်ာ္က အင္အား ၄၀၀၀၀ (ဆယ္ဆမ်ားေသာ) တရုပ္၊ အိႏၷိယ၊ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္ ထိုးစစ္ၾကီးကို ၂လခြဲတိုင္ေအာင္ ၾကံ့ၾကံ့ခံ အေသခံတိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတာနာကာ ၏ အေသခံခုခံခဲ့ျခင္း။ ေနာက္ဆံုး ဗဟိုအမိန္႔အရ စစ္သား၄၀၀ေက်ာ္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာဆုတ္ခြာသြားျခင္း၊ ဆုတ္ခြာမႈတြင္မလိုက္ပဲ ဒါဏ္ရရသူဂ်ပန္ ၁၆၇ဦးႏွင့္အတူေနခဲ့ျပီး တာရီကီရီလုပ္ျပီး အေသခံသြားသူ  ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႔ေစာင့္တပ္မႈး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မီဇူကာမီ တို႔အား မွတ္တမ္းတင္ေရးသားထားပါသည္။ ျမန္မာစစ္ပြဲကို အဆံုးတိုင္မတိုက္ရပဲ တရုပ္ေခါင္းေဆာင္ ခ်န္ေကရွိတ္ႏွင့္ သေဘာထားအၾကီးက်ယ္ကြဲလြဲသျဖင့္ အေမရိကန္သမၼတက ဝါရွင္တန္သို႔ျပန္ေခၚသည္။ ၆၄ႏွစ္တြင္ ကြယ္လြန္ျပီးေနာက္ သူ၏ေန႔စဥ္မွတ္တမ္း စာရြက္စာတန္းမ်ားကို Stihwell Papers အျဖစ္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိရာမွ ထင္ရွားသည့္ သမိုင္းဝင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးျဖစ္သြားခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးအခန္းတြင္ စာေရးသူ ေသာင္းေဝဦး သံုးသပ္ခ်က္မွာ  ရွာမွရွားေသာ တကယ့္စစ္သားတစ္ဦးဟု ေရးသားထားသည္။ ျမန္မာစာအုပ္မ်ားစြာကို စင္ကာပူ၊ပင္နီစူလာ ျမန္မာဆိုင္မ်ားစြာသို႔ ေမးျမန္းဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ျမသရဖူ (#02-14 Tel: +65 63393642  www.myathayaphu.ocm, Online Bookstore), လမ္းျပၾကယ္စာၾကည့္တိုက္ (၄ထပ္)၊ ဒ႑ာရီ (ပထမထပ္)၊ ေရႊမင္းသမီး၊ ေရြဝါေျမ (၄ထပ္)။

ထိုစာအုပ္ငယ္တြင္ ဂ်ပန္၊တရုပ္၊ျမန္မာ၊အဂၤလိပ္၊အေမရိကန္ စစ္ေရး ႏိုင္ငံေရး သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေရးသားထားသျဖင့္၊ ျမန္မာျပည္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္အေရးပါမႈ၊ ယခုလက္ရွိ ေရႊဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ လက္နက္ကိုင္ KIA မ်ားႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္မ်ား အေရးအခင္း၊ တရုပ္ျမန္မာ စီးပြား၊စစ္ေရး၊ လူမႈေရးမ်ားကို စိတ္ဝင္စားသူမ်ား လက္စြဲထားရမည့္စာအုပ္ျဖစ္သည္။

Moemaka စာအုပ္စင္အတြက္ စာအုပ္အျမည္းေဆာင္းပါး။ ေဇာ္ေအာင္

No comments:

Post a Comment