January 28, 2013

ျမန္မာ့ ကလိမ္ တပ္မေတာ္ (အပိုင္း - ၁)ဒီဓာတ္ပုုံနွစ္ပုုံစလုုံးဟာ မာနယ္ပေလာ က်ၿပီး ရက္ပိုုင္းအတြင္းက ရိုုက္ထားတဲ့ မာနယ္ပေလာဘုုန္းႀကီးေက်ာင္း ေအာက္ေျခကုုန္းက ပုံျဖစ္ပါတယ္၊ ဘယ္ဖက္ပုုံမွာ စာလုုံးအႀကီးနဲ ့အဓိကစခန္းသိမ္းတိုုက္ပြဲမွာ ပါခဲ့တဲ့ တပ္မ ၆၆ လက္ေအာက္ခံ၊ နည္းဗ်ဳဟာ ၆၆၁၊ ခမရ ၁ဝ ဆိုုတာျမင္ရျပီး ညာဖက္မွာ DKBA လိုု ့ေတြ ့ရမွာပါ၊
သူတိုု ့လိမ္ဆင္ ထားတဲ့အတိုုင္း DKBA က
တိုုက္တာပါလိုု့ ေျပာနုုိင္ရန္ အခ်ိန္တိုု အတြင္း နဂိုု စာသားအမွန္ကိုု ဖ်က္ၿပီး ေျပာင္းေရးထားတာကိုု ့ေတြ ့ရမွာပါ၊ ဒါကိုု ထိုုင္းနိုုင္ငံဖက္ျခမ္းက မိမိရရ မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုုံရုုိက္နုုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။


၁၉၉၅ နွစ္ဦးပိုုင္းမွာ နဝတ ဟာ ကရင္အမ်ိဴးသားေရး အစည္းအရုုံး အျမစ္ျဖဳတ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္နဲ ့တပ္မ ၆၆ လက္ေအာက္ခံတပ္ရင္းမ်ားနွင့္ အျခားတပ္ရင္း၊ တပ္မ မ်ားကိုု သုုံးလွ်က္ သိမ္းပိုုက္လိုုက္ပါသည္။ ဒါေပမယ့္ အစိုုးရ ေန ့စဥ္သတင္းစာေတြ နဲ ့ စစ္တပ္ အရာရွိႀကီးမ်ားကေတာ့ မာနယ္ပေလာ၊ ေကာ့မူးရာ အစရွိသည့္ စခန္းမ်ားကိုု တိုုင္းရင္းသား စည္းလုုံးညီညြတ္ေရး ၿပိဳကြဲမွာကိုု မလိုုလားတဲ့ အတြက္ တိုုက္ခိုုက္သိမ္းယူဖိုု ့ လုုပ္မွာ မဟုုတ္တဲ့အေၾကာင္း တဖြဖြ ဆိုုေနခဲ့တာ ၁၉၉၂ နွစ္ ေနွာင္းပိုုင္းကတည္းက ျဖစ္ပါတယ္။

မာနယ္ပေလာ၊ ေကာ့မူးရား အေျခကုုတ္စခန္းေတြ ကိုသိ္မ္းယူၿပီးခ်ိန္မွာ ေတာ့ ဒါဟာ တပ္မေတာ္ရဲ ့ လက္ခ်က္မဟုုတ္ဘဲ DKBA က ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္ေထာင္စုု မၿပိဳကြဲေရးတိုု ့အတြက္ အစုုိးရ စစ္ကူမပါဘဲ DKBA ကသိမ္းယူခဲ့တာ လိုု ့ဆိုုခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္က ရိကၡာေထာက္ပ႔ံ ေပးတာပဲ ရွိေၾကာင္း ဘူးျငင္းပါတယ္။ အဲဒါနဲ ့ပတ္သက္ၿပီး အစိုုးရက ၁၉၉၅ နွစ္ဦးပိုုင္း The New Light of Myanmar မွာ KNU ကိုုအပုုတ္ခ်ေရးခဲ့ ဝါဒျဖန္ ့ေဆာင္းပါးေတြ ဖတ္ခ်င္သူေတြ ဒီလင့္မွာ ဖတ္နုုိင္ပါတယ္ (http://www.hartford-hwp.com/archives/54/148.html)

လက္ေတြ ့မွာ နဝတ စစ္တပ္က သိမ္းယူခဲ့တယ္ ဆိုုတာ ျငင္းလိုု ့မရနုုိင္တဲ့ကိစၥပါ။
ေအာက္ ေျခစစ္ေျမျပင္ အေျခအေနကိုု အၿမဲေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ ထိုု္င္းစစ္တပ္၊ ကိုုယ္တိုုင္တုုိက္ပြဲ ဝင္ေနတဲ့ KNLA တပ္မေတာ္သား အားလုုံးက နဝတ စစ္တပ္က တုုိက္တာပါလိုု ့ေျပာပါတယ္။ DKBA က လမ္းျပ အေထာက္အေနအထား ပဲရွိတယ္လိုု ့ အားလုုံးက ဆိုုပါတယ္။ ဒါေတာင္ သူတုုိ ့အၾကာႀကီး ဖင္ပိတ္ျငင္းေနခဲ့တာပါ၊


ဒီေနရာမွာ ျမန္မာစစ္တပ္ လိမ္ဆင္ကိုု ေဖာ္ထုုတ္ျပဖိုု ့သာရည္ရြယ္ပါတယ္၊ ဘယ္ေသာ အခါမွ ျပည္သူေတြကိုု အမွန္ေျပာျပတယ္ ဆိုုတာ မရွိပါ။ သူတိုု ့အဆိုုအရ စစ္တပ္ဘယ္တုုံးက မွ အမွားမလုုပ္ဘူး၊ သူတိုု ့ကိုု ဆန္ ့က်င္သူေတြသာ လမ္းမွားေရာက္ေနတာလိုု ့ဝါဒျဖန္ ့မွိဳင္းတိုုက္ခဲ့တာေတြကိုု သိေစဖိုု ့တင္ျပျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္၊

ေက်းဇူးပါ။

အင္ဂြန္ဂ်ာဝါ

Disclaimer: ဓာတ္ပုုံနွင့္ သတင္းsource ဟာ Karen Human Rights Organization ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment