April 03, 2013

အေျခခံဥပေဒမျပင္ရင္ ဘာမွျဖစ္မလာနိုုင္ဘူး - ေစာထြန္းဇင္


ေစာထြန္းဇင္
မတ္ ၂ဝ၁၃

ဗမာျပည္မွာ ျပည္တြင္းစစ္စျဖစ္တဲ့ ၁၉၄၈ ခုုနွစ္မွာပဲ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးကိုု ေတာင္းဆိုုခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ မရပ္မနားပဲ ကေန့ အထိနွစ္ေပါင္း၆ဝေက်ာ္ (၆၄နွစ္ေက်ာ္) ျဖစ္ေနတယ္။ အုုပ္စိုုးသူ ဖဆပလ အစိုုးရက အတိုုက္အခံအင္အားစုုကိုု လက္ဦးမႈယူၿပီး ေခ်မႈန္းဖိုု ့လုုပ္ရာက ျပည္တြင္းစစ္ စတင္တာပဲ။

အမ်ိဳးသားလူနည္းစုုေတြရဲ ့ တန္းတူေရးနဲ့ ကိုုယ့္ၾကမၼာကိုုယ္ဖန္တီးေရးကိုု ခြင့္မျပဳဘဲ အတိုုက္အခံအင္အားစုုအျဖစ္ အုုပ္စိုုးသူ ဖဆပလ အစိုုးရက သေဘာထားၿပီး ေခ်မႈန္းဖိုု ့လုုပ္တာေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစစ္ဟာ ပိုုမိုုက်ယ္ျပန့္သြားပါတယ္။  ျပည္တြင္းစစ္ဟာ အတိုုက္အခံအင္အားစုုကိုု အသိမွတ္မျပဳတာ၊ အတိုုက္အခံေတြကိုု ဒီမိုုကေရစီအခြင့္အေရးမေပးတာကေန ေပါက္ကြဲလာတဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္။ အမ်ိဳးသားျပိဳကြဲမႈရဲ့ အျမင့္ဆုုံးအဆင့္လည္းျဖစ္တယ္။

အုုပ္စုုိးသူအဆက္ဆက္ဟာ အစိုုးရနဲ့ အျမင္မတူတဲ့အင္အားစုု တရားဝင္အတိုုက္အခံျပဳနိုုင္တဲ့ ဒီမိုုကေရစီအခြင့္အေရးကိုု ပိတ္ပင္တားျမစ္ဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈေတြလုုပ္တယ္။ အဲဒီလိုု ပိတ္ပင္တားျမစ္ ဖိနွိပ္ခ်ုုဳပ္ခ်ုယ္မႈေတြလုုပ္တယ္။ အဲဒီလိုု ပိတ္ပင္တားျမစ္ဖိနွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ၿပီး ေခ်မႈန္းပစ္ဖိုု ့အတြက္ မတရားအသင္းဥပေဒေတြထုုတ္ျပန္တာပဲ။ အဲဒီ ဥပေဒအရပဲ အတိုုက္အခံအင္အားစုုေတြကိုု ေသာင္းက်န္းသူဆိုုတဲ့ တံဆိပ္ကပ္ၿပီး စစ္ေရးအရ အျပဳတ္တိုုက္ဖိုု ့ၾကိဳးစားခဲ့ၾကတယ္။ ဒီေပၚလစီကိုု ဖဆပလ အစိုုးရေရာ စစ္အစိုုးရအဆက္ဆက္ပါ ကေန ့စစ္အစိုုးရတျဖစ္လဲ ၾကံ့ဖြံ ့အစိုုးရ (သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရ) က စိုုက္လိုုက္မတ္တတ္က်င့္သုုံးေနတာျဖစ္တယ္။

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရက တိုုင္းျပည္အတြက္ တူတာတြဲလုုပ္ၾကရေအာင္လိုု ့ေျပာေနတာဟာ အတိုုက္အခံအင္အားစုုေတြကိုု တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳတာမဟုုတ္သလိုု ဒီမိုုကေရစီအခြင့္အေရးေတြ ေပးမွာမဟုုတ္ပါ။ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒေဘာင္ကိုု မလိမ့္တပတ္နဲ ့   ဆြဲသြင္း၊ အတိုုက္အခံအင္အားစုုေတြကိုု အေတြးအေခၚအရ၊ နိုုင္ငံေရးအရ၊ စည္းရုုံးေရးအရ ခ်ုဳပ္ခ်ယ္ေခ်မႈန္းပစ္ဖိုု ့ပဲျဖစ္ပါတယ္။

အပစ္အေခတ္ရပ္စဲၿပီး ေဒသဖြံ ့ၿဖိဳးေရးလုုပ္၊ နိုုင္ငံေရးကိစၥကိုု ေနာက္တက္လာတဲ့ အစုုိးရနဲ ့ေဆြးေႏြးဆိုုတဲ့ ေပၚလစီကိုု နဝတ စစ္အစုုိးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္တယ္လိုု ့ေျပာတယ္။ နဝတ စစ္အစိုုးရက တိုုးခ်ဲ့ၿပီး လက္နက္ကိုုင္အင္အားစုု အေတာ္မ်ားမ်ားနဲ ့အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတြ လုုပ္နုုိင္တယ္။ စစ္အစိုုးရတျဖစ္လဲ ႀကံ့ဖြံ ့ သမၼတဦးသိန္းစြန္အစိုုးရက ဒီေပၚလစီကိုု ဆက္လက္အေကာင္အထည္ ေဖာ္တယ္။
ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုု ့ေတာင္ ထပ္ေဆာင္းေျပာဆုုိလိုုက္တယ္။ အဓိပၺါယ္ရွိတဲ့ နိုုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈေတြကိုု မလုုပ္ဘဲ ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္ေတြလုုပ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုုပ္တာ နွစ္ေပါး ၂ဝ ေက်ာ္သြားေပမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကေတာ့ ေဝးေနဆဲပဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ လက္နက္ကိုုင္တိုုက္ပြဲ မရွိေတာ့တဲ့ ေနရာေတြမွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရွိပါဘူး၊ ရခိုုင္ဘက္မွာဆိုုရင္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပက်ပဋိပကၡ ပိုုျပင္းထန္လာပါတယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုုပ္ထားတဲ့ KIO ကိုု လည္းေသာင္းက်န္းသူလိုု ့ဆိုုၿပီး ျပန္လည္တိုုက္ခိုုက္တာလုုပ္ေနပါတယ္။ တဖက္က သမၼတက အပစ္အခတ္ရပ္ဖိုု ့အမိန္ ့ေပးေပမယ့္ စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္က မနာခံဘဲ ဆက္တိုုက္တယ္ဆိုုတဲ့ ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေစတာမ်ိဳးေတြ ဖန္တီးတယ္။ တဖက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမယ့္ ကိုုယ္စားလွယ္ဖြဲ ့ၿပီး KIO  က  ေဆြးေႏြးဖိုု ့ကမ္းလွမ္းတာကိုု အေၾကာင္းမျပန္ဘူးဆိုုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြလုုပ္ေနျပန္တယ္။

တိုုင္းရင္းသားအမ်ိဳးသား လူနည္းစုုေတြရဲ့ တန္းတူေရး၊ ကိုု္ယ့္ၾကမၼာကိုုယ္ဖန္တီးေရး၊ ဖက္ဒရယ္ပုုံစံနဲ ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေတာင္းဆိုုခ်က္ကိုု လက္ခံေယာင္ေလသံပစ္ၿပီး တဖက္မွာေတာ့ တျပည္လုုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး နိုုင္ငံေရးအရ တန္းတူရည္တူေဆြးေႏြးမယ္ဆိုုတဲ့ ကိစၥကိုုေတာ့ ခါးခါးသီးသီးပဲ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုုးရက ျငင္းပယ္ပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုုကေရစီေရး၊ အမ်ိဳးသားစည္းလုုံးညီညြတ္ေရး၊ တန္းတူေရးနဲ့ ကိုုယ့္ၾကမၼာကိုုယ္ဖန္တီးေရးကိစၥ အဝဝကိုု သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုုးရမွာ ေျဖရွင္းနိုုင္စြမ္း လုုံးဝမရွိပါ။ လိမ္လည္လွည့္ျဖား မလိမ့္တပတ္လုုပ္ျခင္း အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးကိုုပဲ လုုပ္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလိုု လုုပ္နိုုင္ေအာင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစုုိးရဟာ ၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒကိုု အားျပဳေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆုုိတဲ့ သေဘာထား သမၼတဦးသိန္းစိန္မွာ မရွိပါ။ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကိုု ဥပေဒေဘာင္ထဲက ျပင္ဆင္ဖိုု ့ မျဖစ္နိုုင္ေအာင္၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ကိုုယ္တိုုင္ဦးစီးတဲ့ အမ်ိဳးသားညီလာခံက မူေတြ၊ ေဘာင္ေတြ၊ စည္းကမ္းေတြ တင္းက်ပ္စြာ ခ်ုမွတ္ထားတာပဲ။ မျဖစ္ႏုုိင္တဲ့ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနည္းနာေတြလည္း ခ်ခဲ့တာပဲ။

၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကိုု ျပင္ဆင္မယ္ဆိုုရင္ အေျခခံမူ ၆ ခ်က္ကအစ ျပင္ရမ်ာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာမွအေရးမႀကီးတဲ့ အၿမီးႏုုတ္၊ ေခါင္းႏုုတ္ ျပင္ဆင္မႈမ်ိဳးနဲ ့ကေတာ့ ျပင္ေလ ပဋိပကၡပိုုႀကီးလာေလ၊ ျပႆနာပိုုထြားလာေလပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒဟာ စစ္အုုပ္စုုအတြက္သက္သက္သာ အာမခံခ်က္ရွိေအာင္ ေရးဆြဲထာားတဲ့ ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုု အခြင့္အေရးအတြက္ အာမခံခ်က္ တခ်က္ကေလးမွ ပါတာမေတြ ့ရပါ။ နိုုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားနိုုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္က ပါဝင္ထမ္းေဆာင္နိုုင္ေရးတိုု ့ကိုု အစဥ္တစိုုက္ဦးတည္သည္လိုု ့ ေရးထားတာကိုုက အင္မတန္ရွင္းပါတယ္။ စစ္အုုပ္စုုက နိုုင္ငံေရးအာဏာကိုု ထာဝရကိုုင္ထားမယ္ဆိုုတာပဲ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုု ထာဝရ ထြန္းကားေစရမယ္ဆုုိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမိုုကေရစီဆိုုတာ အေဝးႀကီးပါ။ ဒါေၾကာင့္ စည္းကမ္းျပည့္ဝတဲ့ ပါတီစုုံဒီမိုုကေရစီဆိုုၿပိီး နာမည္ေပးထာတာပဲ။ နည္းလွည့္ ပါးရိုုက္တာပဲ။

တိုုင္းျပည္ဖြဲ ့စည္းပုုံမွာ ျပည္ေထာင္စုုလိုု ့ေျပာေပမယ့္ တျပည္ေထာင္စနစ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တိုုင္းနဲ့ ျပည္နယ္ေတြကိုုလည္း အဆင့္တူထားပါတယ္။ ျပည္နယ္ေတြကိုုလည္း ဘာလုုပ္ကိုုင္ခြင့္မွ မေပးထားပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တန္းတူေရးလည္း မရွိ။ ကိုုယ့္ၾကမၼာ ကိုုယ္ဖန္တီးခြင့္လည္း မရွိ။ ဒီမိုုကေရစီဆိုုတာက အေဝးႀကီးပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ တိုုင္းနဲ့ျပည္နယ္ေတြမွာ ဝန္ႀကီးခ်ုုပ္ေတြ၊ ဝန္ႀကီးေတြဆိုုတာလည္း စစ္အုုပ္စုုက ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေနရာခ်ထားသူေတြသာ ေနရာရေနတာပါ။ စစ္တိုုင္းမွဴးေတြကလည္း ေဒသႏၱရစစ္ဘုုရင္ေတြပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္မူဆိုုတာ အေဝးႀကီးမွာပါ။

နိုုင္ငံေရးအင္အားစုုအားလုုံး လြတ္လပ္စြာ စည္းရုုံးခြင့္ လြတ္လပ္စြား ဆႏၵေဖာ္ထုုတ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံခြင့္၊ မတူတဲ့အျမင္သေဘာထားေတြကိုု လြတ္လပ္စြာ ေဖာ္ထုုတ္ခြင့္ စတဲ့ အေျခခံဒီမိုုကေရစီ အခြင့္အေရးေတြရွိမွသာ အမ်ိဳးသာစည္းလုုံးညီညြတ္ေရး ရရိွနိုုင္မွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအခြင့္အေရးေတြရရွိဖိုု ့ဆုုိရင္ ၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒကိုု ျပင္ရမယ္။

တျပည္လုုံး အပစ္အခတ္ရပ္စဲၿပီး တန္းတူရည္တူရွိတဲ့ ရုုိးသားပြင့္လင္းတဲ့ နိုုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ ျဖစ္ဖိုု့ ဆိုုရင္ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကိုု ျပင္ရမယ္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားတဲ့ အဖြဲ ့ေတြတရားဝင္နိုုင္ငံေရး အဆင့္ေနရာရရွိေအာင္ သူတိုု ့လက္နက္ကိုုင္ တပ္ေတြ တရားဝင္ေနရာရရွိေအာင္ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ့ စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒကိုု ျပင္ဆင္ရပါမယ္။

တိုုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသားလူနည္းစုုေတြအတြက္ တန္းတူရည္တူေရးနဲ ့ကိုယ့္ၾကမၼာကိုုယ္ဖန္တီးေရး၊ အခြင့္အေရးေတြ ရရွိဖိုု ့ဘဝအာမခံခ်က္ရွိဖိုု ့ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ ့စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒကိုု ျပင္ရမယ္။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုု ပုုံစံ ထူေထာင္ဖိုု ့ ၂ဝဝဂ အေျခခံဥပေဒကိုု ျပင္ရမယ္။

အလုုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ဆင္းရဲသား ျပည္သူေတြ ဘဝအာမခံခ်က္ရွိဖိုု ့ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကိုု ျပင္ရမယ္။

၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကိုု လႊတ္ေတာ္တြင္းနည္းနဲ့သာ ျပင္ဆင္ဖိုု ့ခက္ခဲေနရာင္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ အင္အားစုုေတြရဲ့အားပါ ယူၿပီး ဥပေဒေဘာင္တြင္းမွာ ျပင္ဆင္နုုိင္ေအာင္ လုုံးပန္းရပါမယ္။

အဲဒီလုုိမွ ျပင္ဆင္လိုု ့မရရင္ေတာ့ ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကိုုတိုုက္ဖ်က္ေရးသာ တခုုတည္းေသာနည္းလမ္း ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

( ဇန္နဝါရီ ၁ရ၊ ၂ဝဝ၃ ျပည္သူ ့အေရးေတာ္ပုုံဂ်ာနယ္ တြဲ ၁၊ မွတ္ ၁၁)

No comments:

Post a Comment