April 20, 2013

၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကိုု ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း (၂) - ညိဳမင္းညိဳမင္း
ျပည္သူ့အေရးေတာ္ပုုံဂ်ာနယ္

(၁) '၂ဝဝ၈ အျခခံဥပေဒ' ကိုု ထစ္ေငါ့ေငါ့နဲ့ ေရးဆြဲခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ ၁၉၉၃ ကေန ၂ဝဝ၇ ခုုနွစ္အထိ (၁၄)နွစ္ အခ်ိန္ယူခဲ့ရတယ္။ အေျခခံဥပေဒ အတည္ျပဳၿပီးေတာ့လည္း ေနာက္ထပ္ နွစ္တခ်ိဳ့ယူၿပီး အသက္သြင္းခဲ့ရတယ္။

အသက္ဝင္ေတာ့လည္း NLD က သပိတ္ေမွာက္ေနလိုု့၊ ဆန့္က်င္ေနလိုု့၊ အခက္အခဲေတြ့ေနရျပန္တယ္။ ခ်ဴခ်ာတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အေမရိကန္ရဲ့ ဗမာျပည္ဆိုုင္ရာ ေပၚလစီဆစ္ခ်ိဳး ေျပာင္းတယ္။  NLD ကလည္း ရပ္တည္ခ်က္ တဆစ္ခ်ိဳးေျပာင္းတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အသက္ရူေခ်ာင္သြားတယ္။ တက္ၾကြလာတယ္။ အခုုဆိုုရင္ ျပည္တြင္းျပည္ပက '၂ဝဝ၈ အျခခံဥပေဒ'  ကိုု တိုုက္ဖ်က္မယ္ဆိုုတဲ့ ပါတီ အသင္းအပင္း အစုုအဖြဲ့ေတြကိုု '၂ဝဝ၈ အျခခံဥပေဒ' ေဘာင္ထဲကိုု ဆြဲသြင္းတာ လုုပ္ေနၿပီ။ NLD ဆိုုတဲ့ ပင္မကၿပိဳက်ၿပီး '၁၉၉ဝ ေရြးေကာက္ပြဲအလံ' ကိုု စြန့္လိုုက္ၿပီးေတာ့ သူတိုု့လည္း တင္းခံနိင္ၾကမွာ မဟုုတ္ပါဘူး။

သမၼတရုုံးဝန္ႀကီး (၆) ေယာက္ထားၿပီး စက္ကုုန္ဖြင့္လႈပ္ရွားေနၿပီ။ အခုုဆိုုရင္ ဝန္ႀကီးေအာင္မင္း အေမရိကန္ေရာက္ေနတယ္။ 'လြတ္ေျမာက္ေဒသ' ေရာက္ အတိုုက္အခံေတြကိုု အေပ်ာ့ဆြဲ ဆြဲေနၿပီ။ အိမ္ရွင္ကလည္း သူတိုု့ကိုု ျပည္ေတာ္ျပန္ေစခ်င္လွၿပီ။

နိုုင္ငံတကာအေျခအေနက ဦးသိန္းစိန္တိုု့အတြက္ တပန္းသာေနတယ္။ ျပည္တြင္းအေျခအေနကလည္း NLD ကိုု အေျခခံ ဥပေဒေဘာင္ထဲမွာ ပိုုင္ပိုုင္နိုု္င္နိုုင္သိမ္းသြင္းနိုုင္ခဲ့ၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ '၂ဝဝ၈ အျခခံဥပေဒ' ေဘာင္ထဲမေရာက္ေသးတဲ့ တိုုင္းရင္းသား လူနည္းစုု လက္နက္ကိုုင္အင္အားေတြကိုုပဲ ပါတီေထာင္ၾကဖိုု့၊ '၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ' ဝင္ၾကဖိုု့ တြန္းေနတယ္။ သူတိုု့စစ္အာဏာပိုုင္ေတြရဲ့ 'ဒုုတိယပင္လုုံညီလာခံ' ဆိုုတာလည္း '၂ဝဝ၈ အျခခံဥပေဒ' ေဘာာင္ထဲဆြဲသြင္းေရးပဲ ျဖစ္ေနတယ္။

(၂) အခန္း (၇) 'တပ္မေတာ္' ဆိုုတာ ပုုဒ္မ (၈)ခုုပါတယ္။ သိပ္မမ်ားပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ပုုဒ္မ (၃၄၃) ပုုဒ္မခြဲ (က)မွာ ကာ/ခ်ဳပ္ ၏ အဆုုံးအျဖစ္သည္ အၿပီးအျပတ္ျဖစ္သည္လိုု့ ေရးထားတယ္။ (တပ္မေတာ္) စစ္တပ္ကိစၥမွာ အရပ္သား (ေဘာင္းဘီခြ်တ္ျဖစ္ျဖစ္) ဝင္မစြက္နဲ့လိုု့ အျပတ္ဟန့္တားထားတယ္။

ပုုဒ္မနည္းနည္းပဲ ေရးထားတာကလည္း အခန္း (၁) ကစၿပီး အခန္းတိုုင္းမွာ တပ္မေတာ္ (စစ္တပ္) ကိုု "ဦးေဆာင္မႈ" ေနရာေပးထားၿပီး ျဖစ္လိုု့ပဲ။

အခန္း (၃) နိုုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲဆိုုတဲ့ အခန္းက ပုုဒ္မ (၆ဝ) ကိုု ေလ့လာၾကည့္ရင္ ရွင္းတယ္။ ဒုုသမၼတ (၃) ေယာက္ ေရြးခ်ုုယ္ေပးဖိုု့၊ လႊတ္ေတာ္ (၂) ခုုက ဒုုသမၼတေလာင္းတေယာက္စီ ေပါင္း (၂) ေယာက္ေရြးခ်ုယ္ၿပီး စစ္တပ္က တေယာက္ အားလုုံးေပါင္း (၃) ေယာက္ေရြးဖိုု့၊ အဲဒီ (၃) ေယာက္ထဲက တေယာက္ကိုု ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္ (လႊတ္ေတာ္ ၂ ခုုေပါင္းထားတဲ့လႊတ္ေတာ္) မွာ သမၼတအျဖစ္ မဲေပး ေရြးခ်ယ္ဖိုု့ ျဖစ္တယ္။

 အဲဒီစနစ္နဲ့ ေရြးလိုုက္ေတာ့ ဦးသိန္းစိန္ အေရြးခံရတယ္။ အေရြးခံရမွာေပါ့ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသိန္းစိန္ ႀကံ့/ဖြံ့ ဥကၠ႒ႀကီး လုုပ္ေနတုုန္း အမတ္ေလာင္းေတြကိုု သူ့စိတ္ႀကိဳက္ေရြးထားတာပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ႀကံ/ဖြံ့ေတြ အနိုုင္ရေအာင္လည္း သူပဲ ညစ္ပတ္ထာတာပဲ။ ဒါေတာင္မွ စစ္တပ္ကေရြးေပးတဲ့ ဒုုသမၼတ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦး မဲအေတာ္ေလးရလိုုက္ေသးတယ္။ သပိတ္ဝင္အိတ္ဝင္ စစ္ဗိုုလ္အမတ္ေတြရဲ့မဲအျပင္ တျခားမဲအခ်ဳိ့လည္း ရလိုုက္တယ္။

ဒါေပမဲ့ ႀကံ့/ဖြံ့ အမတ္အမ်ားစုုက ဦးသိန္းစိန္ကိုု မဲ့ေပးႀကလိုု့ ဦးသိန္းစိန္ နိုုင္ခဲ့တာပဲ။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က တင္တဲ့ ဒုုသမၼတ စိုုင္းေမာက္ခမ္းက အျဖည့္ခံပါ။ တကယ္ၿပိဳင္ရတာက 'ျပည္သူ့လႊတ္ေတာ္' ကေရြးတဲ့သူနဲ့ စစ္တပ္ကေရြးတဲ့သူပဲ။

'၂ဝဝ၈ အျခခံဥပေဒ' သက္ဆိုုးရွည္သမ်ွေတာ့ ျပည္သူ့လြတ္ေတာ္နဲ့ စစ္တပ္ကတင္တဲ့ ဒုုသမၼတ (၂) ေယာက္ပဲ သမၼတျဖစ္ေရး ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကမွာပါ။ 'အရပ္သားသမၼတ' ျဖစ္လည္း စစ္တပ္ရဲ့ အေျခခံ အက်ိဳးစီးပြားကိုု လက္ဖ်ားနဲ့ေတာင္ တိုု့နိုုင္မွာ မဟုုတ္ဘူး။

(၃) ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဥိးက သူ့အေျခအေနကိုု သူသိလိုု့ နုုတ္ထြက္သြားေတာ့ ကာ/ခ်ဳပ္ ဗိုု္လ္မင္းေအာင္လိႈင္က ေနာက္တေယာက္ တင္လိုုက္တယ္။ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးက ဗိုုလ္မင္းေအာင္လိႈင္နဲ့ ယွဥ္ရင္ ဝါရင့္တယ္။ ႀကိဳးကိုုင္ဖိုု့ မလြယ္ဘူး။ အခုု တင္လိုုက္တဲ့ ဗိုုလ္ဥာဏ္ထြန္းကိုုေတာ့ သူက ႀကိဳးကိုုင္နိုုင္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ဗိုုလ္မင္းေအာင္လိႈင္က အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးနဲ့ လုုံၿခံဳေရးေကာင္စီမွာ အမာခံ မဲတမဲ တုုိးသြားတယ္။ 'အကလ' ေကာင္စီ (ကာလ/လုုံ) မွာ (၁၁) ေယာက္ရွိတယ္။

နုုိင္ငံေတာ္သမၼတ (ဦးသိန္းစိန္) ရယ္၊ ဒုုသမၼတ (၂) ေယာက္ရယ္ ေပါင္း (၃) ေယာက္ထဲမွာ ဗိုုလ္ဥာဏ္ထြန္းတေယာက္တိုုးလာေတာ့ တမဲတိုုးလာတယ္။ က်န္တဲ့ ကာ/ခ်ဳပ္ (သူကိုုယ္တိုုင္) ရယ္၊ ဒုုတိယ ကာ/ခ်ဳပ္၊ (သူခန့္ထားတဲ့ သမၼတက တံဆိပ္တုုံး ထုုေပးရတဲ့) ဝန္ႀကီး (၃) ေယာက္ (ကာကြယ္ေရး - ျပည္ထဲေရး - နယ္စပ္ေရးဝန္ႀကီးေတြ) ရယ္နဲ့ဆိုုရင္ ဗိုုလ္မင္းေအာင္လႈိင္မွာ အမာခံမဲ (၆) မဲရွိေနၿပီ။

အေျခခံဥပေဒရဲ့ ပုုဒ္မအမ်ားအျပားမွာလည္း သမၼတက ကာ/လုုံရဲ့ ေထာက္ခံခ်ုုက္ရယူဖိုု့၊ ညိွႏိႈင္းဖိုု့၊ အတည္ျပဳခ်က္ယူဖိုု့ ဆိုုတာေတြနဲ့ ခ်ဳပ္ထားတယ္။ အဲဒီပုုဒ္မေတြကိုုေတာ့ အက်ယ္မေရးေတာ့ပါဘူး။ ေလ့လာၾကည့္ရင္ ေတြ့ၾကမွာပါ။

(၄) 'ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရ' ဆိုုတာ 'ဦးပိုုင္' အစိုုးရပါ။ (ဦးပိုုင္ဆိုုတာက စစ္တပ္လက္ဝါးႀကီးအုုပ္ကုုမၺဏီ (UMEH)ကိုု အတိုုေကာက္ နာမည္ေပးလိုုက္တာ ျဖစ္တယ္။)

NLD အပါအဝင္ ဥပေဒတြင္းအင္အားစုုေတြက '၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ' ေမွ်ာ္ၿပီး စိတ္ကူးယဥ္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဦးသိန္းစိန္ရဲ့ အကူအညီနဲ့ 'ဦးပိုုင္' ကသူ့ စီးပြားေရးအင္ပါယာကိုု တိုုးခ်ဲ့ေနပါတယ္။ 'ဦးပိုုင္' ရဲ့လက္တံက ရွည္ရုုံမက မ်ားပါတယ္။ ေရဘဝဲရဲ့ လက္တံထက္မ်ားပါတယ္။ ေနဝင္း-ေအာင္ႀကီး ေခတ္က တပ္မေတာ္ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးက စလိုုက္တဲ့ လုုပ္ငန္းေတြဟာ တိုုးခ်ဲ့ၿပီးရင္း တိုုးခ်ဲ့လာတာ ဘယ္တုုန္းကမွ ရပ္တယ္လိုု့ မရုုိပါဘူး။ ဘယ္နိုုင္ငံေရးအင္အားစုုကမွလည္း ဒီတိုုးခ်ဲ့မႈကိုု ရပ္တည့္ေအာင္ မလုုပ္နုုိင္ခဲ့ဘူး။ ပုုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳး အသြင္အဖုုံဖုုံသုုံးၿပီး တိုုးခ်ဲ့လာတာမွာ အခုုေတာ့ အားလုုံးေလာက္ 'ဦးပိုုင္' လက္ထဲ ေရာက္ကုုန္ပါၿပီ။

ဦးသိန္းစိန္က ရုုပ္ျပပါ။ တကယ္တမ္း ဗမာျပည္ကိုု ခ်ုုယ္လွယ္ေနတာ 'ဦးပိုုင္' ပဲ။

(၅) ဦးသိန္းစိန္က ၂ဝ၁၅ အထိပဲ သမၼတလုုပ္မယ္လိုု့ ေၾကာညာၿပီးသားပါ။ ၂ဝ၁၅ မွာ လုုပ္မယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုုတာ လုုပ္ျဖစ္ရင္ ဗမာျပည္ တျပည္လုုံးရဲ့ စီးပြားေရးအသက္ေသြးေၾကာမွန္သမွ် 'ဦးပိုုင္' (UMEH) လက္ထဲ ေရာက္ေနတာကိုု ေတြ့ရပါလိမ့္မယ္။

ၿပီးေတာ့လည္း အဲဒီ '၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ' ကပုုဒ္မ (၃၉၈) ပုုဒ္မခြဲ (က) မွာ ပါတဲ့အတိုုင္း 'ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္' ရဲ့ အာဏာအဝန္းအဝိုုင္းအတြင္း က်င္းပမွာျဖစ္တယ္။ တရားမွ်တမယ္လိုု့ ထင္ၾကပါသား။ ပုုဒ္မ (၄ဝ၂) (၄ဝ၃) ကိုုလည္းေလ့လာၾကည့္သင့္ပါတယ္။ အၿပီးအျပတ္ အာဏာေပးထားတဲ့ထဲမွာ သူလည္း ပါပါတယ္။

'၂ဝ၁၅' ေရာက္ရင္ '၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒ' က ' ၅' နွစ္သားျဖစ္ေနေရာ့မယ္။ သူငယ္နာနဲ့ေတာ့ မေသေတာ့ဘူး။ အဲဒီလိုုနဲ့ 'မဆလ အေျခခံဥပေဒ' လိုု သက္ဆုုိးရွည္မွျဖင့္....တေကြ့ႀကီဒ ခ်ီတက္ရေတာ့မွာပါ။

၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒကိုု ေလ့လာသုံးသပ္ျခင္း (၁)

  ( အေရးေတာ္ပုုံဂ်ာနယ္ အတြဲ (၁) အမွတ္ (၁ဝ) ညိဳမင္း၏ ေဆာင္းပါးကိုု အင္ဂြန္ဂ်ာဝါ ျပန္လည္ရုုိက္ကူးထားျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

No comments:

Post a Comment