December 31, 2011

အေမရိကန္၊ ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္ ဆက္ဆံေရးမ်ားႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္

ဧရာ၀တီအင္တာနက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ တရုပ္၊ျမန္မာ၊အေမရိကန္ဆက္ဆံေရးေဆာင္းပါးကို ေအာင္လင္းထြဏ္(ဗိုလ္မႈးႏွင့္သံတမန္ေဟာင္း)က ေရးသားထားသည္။
http://burma.irrawaddy.org/archives/3991

ျမန္မာအစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေရးကစားသည့္သေဘာျဖင့္ အိမ္နီးျခင္းတရုပ္ႏိုင္ငံကို မဆက္ဆံသင့္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားကို စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းျပသရန္ လိုသည္။ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္သည္ကို ပြင့္လင္း႐ိုးသားမႈ အေျခခံၿပီး ျပတ္ျပတ္သားသား ေဆာင္ရြက္ရန္လိုပါသည္။ ယခင္က ကဲ့သို႔ မလိွမ့္ တပတ္ လုပ္ရမည့္ အခ်ိန္မဟုတ္ေတာ့ပါ။ ယခင္အေတြးအေခၚအေဟာင္းေတြကို စြန္႔လႊတ္ၿပီး စိတ္သစ္လူသစ္ႏွင့္ လုပ္ေစခ်င္ပါသည္။ .. ဟုေရးသားပါသည္။

တရုပ္ျမန္မာဆက္ဆံေရးရာဇ၀င္မ်ားကို ေရးသားထားေသာ္လည္း ကခ်င္ျပည္နယ္အေၾကာင္းကို ခ်န္ေရးထားျခင္းကို ျဖည့္စြတ္ေရးလိုက္သည္။
ကခ်င္ျပည္သည္ ျမန္မာျပည္မၾကီးႏွင့္တရုပ္ျပည္တို႔ ဆက္ဆံေရးအတြက္ အဓိကနယ္ေျမေဒသျဖစ္ေၾကာင္း .. သမိုင္းႏွင့္ႏိုင္ငံအေရးစိတ္၀င္စားသူတိုင္းသိသင့္ေပသည္။ ျမန္မာမ်ား ပုဂံနန္ဆက္၊ပဥမျမန္မာႏိုင္ငံမထူေထာင္ခင္ကပင္ တရုပ္တပ္မ်ား ကူဗလိုင္ခန္မင္းလက္ထက္က ကခ်င္ျပည္၊ ဗန္းေမာ္၊မင္းတပ္နယ္မွတဆင့္ ျမန္မာျပည္ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည္ကိုမေမ့သင့္ပါ။ ေနာက္ပိုင္း ကုန္းေဘာင္မင္းဆက္တြင္ တရုပ္တပ္မ်ား ဗန္းေမာ္၊မင္းတပ္ေဒသမ်ားမွ ျမန္မာျပည္ကို အၾကိမ္ၾကိမ္က်ဴးေက်ာ္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာတို႔ ၾကံၾကံခံ၊တြန္းလွန္ျပီး ေနာက္ဆံုးျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုကာ စစ္ပြဲရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ ဂ်ပန္ေခတ္ကလည္း တရုပ္ျပည္မွစစ္ကူ၊ရိကၡာမ်ား၊ အိႏၷိယျပည္ရွိ မဟာမိတ္တပ္မ်ားအတြက္ ကခ်င္ျပည္တြင္လီဒိုလမ္းမၾကီးေဖာက္လုပ္ပို႔ေပးခဲ့ရသည္။

ကခ်င္တိုင္းရင္းသားအမ်ားစုသည္ အေမရိကန္သာသနာျပဳမ်ားအားျဖင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္လာၾကျပီး၊ ၁၉၆၀က ဦးႏုအစိုးရ ျမန္မာျပည္ကိုဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံအျဖစ္ေၾကညာျပီးေနာက္ ေကအိုင္ေအ KIA ကခ်င္သပုန္မ်ား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္လာရသည္။ ယခုႏွစ္ေပါင္း၅၀ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ေက်ာက္စိမ္း၊ ေရႊ၊ သစ္ေတာမ်ား၊ ဓါတ္သတၱဳမ်ားျဖင့္ ျမန္မာအစိုးရ ၀င္ေငြမ်ားစြာရရွိေနခ်ိန္ ကခ်င္သူပုန္မ်ားလည္း ေ၀စုရရွိျပီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုခက္ခဲသည္မွာ စစ္ေတြမွာ ေရနံႏွင့္ဓါတ္ေငြပိုက္လိုင္းမ်ားျဖတ္သန္းရာေဒသသည္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားၾကီးစိုးေသာေဒသျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏွင့္တရုပ္အစိုးရတို႔က ထိုေဒသမွ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားအား ထြက္ခြာရန္ ဖိအားေပးလွ်က္ရွိျပီး၊ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားရပ္တည္မႈကို ခက္ခဲေစပါသည္။

သို႔ေသာ္ ..ကခ်င္လက္နက္ကိုင္ KIA တပ္မ်ားသည္ ေျပာက္က်ားအသြင္ေျပာင္လဲျပီးျဖစ္ျပီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ (ကခ်င္၊ျမန္မာ၊ရွမ္း ..တိုင္းရင္းသား) လူထုကလည္း တကယ္ကခ်င္ျပည္နယ္ကို ဖြံျဖိဳးတိုးကတ္ေအာင္လုပ္မည့္ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္မ်ားကိုသာ ေထာက္ခံေပးေနၾကပါသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္သားမ်ားကလည္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ KIA ကို ဘုရားသခင္ကြယ္ကာေစာင့္ေရွာက္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးနည္းသာမက စီးပြားေရးလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကိုလည္း မွ်တစြာခြဲေ၀ျပီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဘက္စံုဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေအာင္ျမင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

အင္ဂြန္ဂ်ာ၀ါ(၂)

No comments:

Post a Comment