March 23, 2013

ဘႀကီးမွိဳင္း ခြဲျခားထားတဲ့ ဗမာမိ်ဳး (၂ရ) မ်ိဳး

မ်ိဳးစိတ္ခဲြျခားသတ္မွတ္ျပီ...
တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုေတြကို ကခ်င္က ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳး/ကရင္ကဘယ္ႏွစ္မ်ိဳး /ခ်င္းကဘယ္ႏွစ္မ်ိဳး/
ရွမ္းက ဘယ္ႏွစ္မ်ိဳး .........အစရွိသျဖင့္ မ်ိဳးစိတ္ခဲြျခားခဲ့ၾကတဲ့ ဗမာေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္းျပန္
လည္ျပီး မ်ိဳးစိတ္ခဲြျခားလိုက္ပါတယ္။

(၁) အမွန္တရားခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ဗမာ
(၂) လယ္သိမ္း ေျမသိမ္းတဲ့ဗမာ
(၃) အဖိႏွိပ္ခံ ဗမာ
(၄) ဖိႏွပ္သူ ဗမာ
(၅) သူခိုး ဂ်ပိုးဗမာ
(၆) ၉၆၉ ဗမာ
(၈) ရွင္အရဟံ ဗမာ
(၉) ဒီမိုကေရစီၾကိဳက္တဲ့ဗမာ
(၁၀) ဒီမိုကေရစီ မၾကိဳက္တဲ့ဗမာ
(၁၁) ဖက္ဒရယ္ၾကိဳက္တဲ့ဗမာ
(၁၂) ဖက္ဒရယ္ မၾကိဳက္တဲ့ဗမာ
(၁၃) မိတဲ့သူနဲ့ယူ ေတြ့တဲ့လူနဲ့ညား ျပီးမ်ိဳးမစစ္ေတြဘ၀ေရာက္ေနျပီး ဗမာ နံမယ္ခံထားတဲ့ဗမာ
(၁၄) အိမ္ရွင္နဲ့ ဧည့္သည္ ဆိုျပီး ခဲြျခားတဲ့ဗမာ
(၁၅) အိမ္ရွင္/ဧည့္သညမရွိဘူး။ လူသားဆိုတာပဲရွိတယ္လို့ခံယူခ်က္ထားတဲ့ဗမာ
(၁၆) အလုပ္မရွိ အကိုင္မရွိ လို ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အငတ္ျပသနာကိုသကၤန္းျခံဳျပီးေျပရွင္းတဲ့ဗမာ
(၁၇) အလုပ္မရွိအကိုင္မရိွျပသနာကိုေျဖရွင္းခ်င္လို့ စစ္၀တ္စစ္စား၀တ္ျပီးေျဖရွင္းတဲ့ဗမာ
(၁၈) အလုပ္လက္မဲ့ အကိုင္လက္မဲ့ျပသနာကို ႏိုင္ငံျခားထြက္ က်ြန္ခံျပီးေျဖရွင္းတဲ့ဗမာ
(၁၉) ၀ဲစားဘ၀နဲ့ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကံဳေတြ ့ခဲ့တဲ့ ၀ဲစား ဗမာေတြက ဇာတိေဖ်ာက္ခ်င္ေတာ့
ေရြွဗမာ ဆိုျပီး ကိုယ့္အမည္ ကိုယ္ေပးထားတဲ့ ၀ဲစားေနတဲ့ ေရွြဗမာ
(၂၀) အဂၤလိပ္လက္ေအာက္မွာ က်ြန္ဘ၀နဲ့ ေနလာခဲ့တဲ့ သက္တမ္းကရွည္ၾကာခဲ့ေတာ့ က်ြန္စိတ္
မေဖ်ာက္ႏိုင္/က်ြန္က်င့္က်င့္ျပီး က်ြန္ၾကံၾကံတဲ့ ဗမာ
(၂၁) ဗမာ အရိုင္း ( အရိုင္းအစိုင္း ဗမာ )
(၂၂) ဗမာ အယဥ္ ( ယဥ္ေက်းတဲ့ဗမာ )
( ၂၃) မ်ိဳးစစ္ ဗမာ ( ဗမာနဲ့ ဗမာပဲ မ်ိဳးထိုး မ်ိဳးေဖါက္ လုပ္ထားတဲ့ဗမာ)
(၂၄) မ်ိဳးမစစ္ ဗမာ ( ဘာသာတူရင္ျပီးေရာ........လူမ်ိဳးမတူရင္လည္းရပါတယ္ဆိုျပီး
ေတြ့တဲ့လူနဲ့ မ်ိဳးထိုး သားေဖါက္ လုပ္ျပီးေသြးေႏွာေသြးေရာ ျဖစ္ေနတဲ့ဗမာ)
( ၂၅) ေကာင္းေရာင္းေကာင္း၀ယ္ လုပ္မစားတတ္တဲ့ ဒျမစိတ္အျပည့္ ရွိတဲ့ဗမာ
(၂၆) ဘယ္သူနဲ့မွ သင့္တင့္ မွ် မွ် မေနတတ္ တဲ့ဗမာ
( ၂၇) သူစိမ္းတရံစာ နဲ့ ရန္ျဖစ္စရာ မရွိရင္ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္းပဲ ျပန္ကိုက္ေလ့ ရွိတဲ့ ေခြးဗမာ

(ဘႀကီးမွိဳငး္)

No comments:

Post a Comment