March 27, 2013

ရခိုုင္စာေပ၊ သမိုုင္း သင္ၾကားနုုိင္ရန္ သင္ရိုုးညႊန္းတမ္းဆြဲေနၿပီ


ရကိၡဳင္သတင္းဌာန
ႏွစ္ေပါင္း ၂၂၈ ႏွစ္တာကာလအတြင္းသင္ၾကားခြင့္မရခဲ့ေသာ ရခုိင္စာေပသင္ရိုးညႊန္းအား သင္ၾကားခြင့္ရေတာ့မည္။
ရခိုင္သမိုင္းတေလွ်ာက္ ႏွစ္ေပါင္း၂၂၈ ႏွစ္တာ ကာလအတြင္းမည္သည့္အခါကမွ် သင္ၾကားခြင့္မရခဲ့ေသာ ရခိုင္စာေပကို လာမည့္ပညာသင္ႏွစ္တြင္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၌ တရား၀င္ျပ႒ာန္း သင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ ရေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မတ္လ ၅ ရက္ေန႔က ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရံုး အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေ၀းမွ ရခိုင္စာေပ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲေရး မူမ်ားကိုခ်မွတ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္ က်င္းပေသာ ရခိုင္သမိုင္းသုေတသီ ပညာရွင္မ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား စုစုေပါင္း ၅၀ ခန္႔တက္ေရာက္သည့္ ရခိုင္စာေပ သင္ရိုးညြန္းတမ္း ျပဳစုေရး လုပ္ငန္းညွိႏွဳိင္းအစည္းအေ၀း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ပညာရွင္တို႔က ရခိုင္စာေပသင္ရိုးညႊန္းတမ္း(သူငယ္တန္း)ကို ေရးဆြဲၿပီးစီးေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ပထမဆံုးေရးဆြဲသည့္သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွာ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ သူငယ္တန္းကိုေရးဆြဲၿပီးစီး၍ လာမည့္မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ပထမတန္းႏွင့္ ဒုတိယတန္းကို တစ္လအတြင္းမည္အၿပီးသတ္ေရးဆြဲျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခိုင္အကၡရာ အေရးအသားအျဖစ္ ေျမာာက္ဦးေခတ္ အ၀ိုင္းအကၡရာကို ရခိုင္အကၡရာ( Arakan Alphabet) အျဖစ္ အသံုးျပဳ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ရခိုင္ေ၀ါဟာရမ်ားကိုမူ ေရွးေခတ္ ရခိုင္ေရႊနန္းေတာ္သံုး(ရာဇဌာနီသံုး) ေ၀ါဟာရမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္သံုးေ၀ါဟာမ်ားကို သမမွ်တစြာသံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုေရးဆြဲလိုက္သည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအား ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရမွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၌ အထည္ျပဳၿပီးလ်င္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသို႔တင္ျပကာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၃/၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းအားလံုး မသင္မေနရစနစ္ျဖင့္ ျပ႒ာန္းသင္ၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment