March 05, 2013

မန္းေရာဘတ္ ဘဇန္မွ KNLA စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာေဂ်ာ္နီသိုု့ေပးစာ

မန္းေရာဘတ္ ဘဇန္သည္  KNLA ထိပ္တည္းပုုိင္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကရင့္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး မန္းဘဇန္ ၏သားျဖစ္သည္။ ယခုုအခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္ႏိုုင္ငံ မီနီဆိုးတားတြင္ ေနထိုုင္လွ်က္ရွိသည္။


No comments:

Post a Comment