April 01, 2013

Myanmar Peace Centre ၏ အထူးအႀကံေပး ဦးတင္ေမာင္သန္းႏွင္႔ ေတြ႔ဆုံျခင္း

("တစ္ဦး ခ်င္းစီရဲ႕ လခေတြအေနနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ မရွိပါဘူး။ " လိုု ့ေျပာသြားတဲ့ ဦးတင္ေမာင္သန္းနဲ့ the Voice အင္ တာဗ်ဴးပါ။)

The Voice Weekly

Voice : Myanmar Peace Centre ကို ဘယ္လိုကေန ဘယ္လို ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ တည္ေထာင္ျဖစ္ သြားတာလဲ။ MPC ကို ဘယ္ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ထားရမလဲ။ NGO လား၊ အစိုးရ အဖဲြ႕အစည္းလားဆိုတာ နည္းနည္းေလာက္ ရွင္းျပေပးပါ။

UTMT : MPC ဘာေၾကာင့္ဖဲြ႕ရလဲ ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ စၿပီးအေကာင္အထည္ေဖာ္ ခ်ိန္ကေန စေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သမၼတႀကီးရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဖိတ္ေခၚမႈ အရ တာဝန္ေပးခံရတဲ့ ဝန္ႀကီးဦးေအာင္မင္း က တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းေတြကို တစ္ဖဲြ႕ခ်င္းလိုက္ေတြ႔ ၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္း ရွင္းျပခဲ့တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စတင္ေဆာင္ရြက္တဲ့အခ်ိန္ မွာက ေအာင္ျမင္မႈ၊ တိုးတက္မႈ ဘယ္ေလာက္ရမယ္ဆိုတာ မသိဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေကာ္မတီ ဖဲြ႕ထားတာကလဲြလို႔ ဖဲြ႕စည္းပံု မရွိဘူး။ ထုတ္ႏုတ္အင္အားေတြနဲ႔ပဲ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရတာ။ ဒီလိုလိုက္ေတြ႔၊ ေဆြးေႏြးလို႔ရလာတဲ့ ရလဒ္ေတြကို အေျခခံၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ႐ုံးအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ စနစ္တက်ဖဲြ႕ စည္းဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတာ သိလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ MPC ကို ဖဲြ႕စည္းဖို႔ဆံုးျဖတ္ၿပီး ႀကိဳးစားခဲ့တာျဖစ္တယ္။ MPC ဟာ အဖဲြ႕အစည္း သေဘာတရားအရ ဆိုရင္ေတာ့ အစိုးရတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အဖဲြ႕အစည္း ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ ေတြနဲ႔ စိန္ေခၚမႈေတြကို အထိေရာက္ဆံုး စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ ဒီပံုစံမ်ဳိးကို စဥ္းစား ခဲ့တာျဖစ္တယ္။


ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈျဖစ္စဥ္မွာ သိမ္ေမြ႔နက္နဲ တာေတြရွိတယ္။ စိန္ေခၚမႈေတြမ်ားတယ္။ တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြက အစိုးရအေနနဲ႔ အေျဖ ထုတ္မွရမွာျဖစ္သလို တခ်ဳိ႕ကိစၥေတြ က်ေတာ့လည္း အစိုးရမဟုတ္တဲ့ အဖဲြ႕အစည္း အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီလို အစိုးရတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ပံုစံျဖစ္တဲ့ Semi-Government အဖဲြ႕အစည္းပံုစံ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ရတာျဖစ္တယ္။ MPC ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ သံုးခ်က္ရွိတယ္။ ပထမ တစ္ခ်က္က ႐ံုးအဖဲြ႕အေနနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ ေပးတယ္ (Secretariat)။ ဒုတိယအခ်က္ ကေတာ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေတြ အတြက္ လိုအပ္မယ့္ Technical Support / Institutional Support ေပးဖို႔နဲ႔ တတိယအခ်က္ကေတာ့ တစ္တြဲတည္းပါလာမယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းေတြမွာ ညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ပဲ ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္သုံးခုနဲ႔ ထူေထာင္ ထားတာျဖစ္တယ္။

Voice : MPC ရဲ႕ ေငြေၾကးသံုးစဲြမႈ က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဘူးလို႔ ေဝဖန္မႈ ေတြ ထြက္ေနတဲ့အေပၚ ဘယ္လိုမ်ား တံု႔ျပန္ခ်င္ပါသလဲ။

UTMT : MPC ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္လို႔ ေျပာရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ဖို႔ အတြက္ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံေတြက ကတိကဝတ္ ျပဳထားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ခဲြျခားၿပီး ေျပာရမယ္။ ကတိကဝတ္ျပဳထားတဲ့ ေငြေၾကးပမာဏကေတာ့ PDSG က တစ္ဖဲြ႕ခ်င္း၊ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္းက ကတိျပဳ ထားတဲ့ ငါးသန္းစီနဲ႔ စုစုေပါင္းေဒၚလာ သန္း ၃၀ ရွိပါတယ္။ အဲဒီဘတ္ဂ်က္ ေတြက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအေနအထားမွာ စမသုံးေသးပါဘူး။ စနစ္တက်သံုးစဲြႏိုင္ဖို႔ PDSG/MPSI အေနနဲ႔ Pilot Projects (စမ္းသပ္ စီမံကိန္မ်ား) လုပ္ေနတာရွိၿပီး Joint Needs Assessment လို႔ေခၚတဲ့ ေလ့လာမႈ ေတြလုပ္ၿပီး သံုးစဲြသြားမွာပါ။ အဲဒီလိုပဲ တျခား NGO ေတြ၊ အဖဲြ႕အစည္းေတြ ကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြမွာ ကူညီေဆာင္ရြက္လို တယ္ဆိုရင္ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္း ေတြနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဟာေတြ ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းအတြက္ အကူအညီေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ သံုးစဲြလုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ထားမႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ MPC ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ အသြင္သဏၭာန္ ကဲြျပားပါတယ္။ MPC ကို အဓိက ဘတ္ဂ်က္ေထာက္ပံ့တဲ့ အဖဲြ႕အစည္းက EU ျဖစ္ၿပီး MPC ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြျဖစ္တဲ့ ႐ံုးအဖဲြ႕လုပ္ငန္းေတြ၊ အစည္းအေဝးေတြ က်င္းပတာ၊ ခရီး သြားတာစတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာကိစၥေတြ လုပ္ဖို႔ ျဖစ္သလို ပညာရွင္ေတြဦးေဆာင္ လုပ္ၾကမယ့္ Technical Support အတြက္ လည္း သံုးစဲြသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတြ ကေတာ့ မွတ္တမ္းတင္တာ၊ သုေတသန ျပဳတာနဲ႔ ေဆြးေႏြးပဲြေတြအတြက္ လိုအပ္ တဲ့စာတမ္းေတြ ျပဳစုေပးတာေတြကို အစိုးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ အတြက္ေရာ တိုင္းရင္းသားအဖဲြ႕အစည္းေတြ အတြက္ပါ လုပ္သြားရမွာပါ။

MPC ပညာရွင္အဖဲြ႕က လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ က Technical Support လုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘက္လိုက္ဖို႔မလိုအပ္ဘဲ သမာသမတ္ရွိဖို႔သာ လိုပါတယ္။ အဓိက က်တဲ့အခ်က္ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳ မယ့္ ဘတ္ဂ်က္ကို MPC က ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳသြားမွာ မဟုတ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းေတြက လက္ခံရယူမယ့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတြနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ ဆိုတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေစလိုတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Voice : ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚမွာ အစိုးရက ဘတ္ဂ်က္စိုက္ ထုတ္သံုးစဲြမႈမရွိဘူးလို႔ ဆိုတာကေကာ အမွန္ပဲလား။

UTMT : မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစ ကနဦးမွာ အစိုးရဘတ္ဂ်က္အေနနဲ႔ စိုက္ထုတ္သံုးစဲြမႈ မရွိဘူးဆိုေပမယ့္ MPC အတြက္ အသံုးျပဳမယ့္ အေဆာက္အအုံ ေတြကေတာ့ အစိုးရက In Kind အေနနဲ႔ ေထာက္ပံ့ေပးထားတာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလာမယ့္ ဘတ္ဂ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ MPC လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္ေတြ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တင္တဲ့ပမာဏ ကိုေတာ့သိပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္က ဘယ္ေလာက္ျဖတ္မယ္ဆိုတာ မသိေသးလို႔ အတိအက်ေတာ့ ေျပာလို႔မရေသးပါဘူး။

Voice : အစစအရာရာ အခုမွ ျပန္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့အခ်ိန္ သိပ္ဆင္းရဲ ေနတဲ့ လူေတြအမ်ားႀကီးရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံမွာ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ လစာေတြက သိပ္မ်ား တယ္လုိ႔ ေဝဖန္မႈေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာေရာ ဘယ္လိုတု႔ံျပန္ခ်င္ ပါသလဲ။

UTMT : MPC ထူေထာင္ရာမွာ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ပညာရွင္ေတြရဲ႕ လုပ္အားကို ရယူဖို႔ လိုအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုအပ္ခ်က္အရ EU ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ အေထာက္အပံ့နဲ႔ ပညာရွင္ေတြကို ခန္႔ထား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ပါတယ္။ တစ္ဦး ခ်င္းစီရဲ႕ လခေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲြ႕အစည္းေတြမွာ က်င့္သံုးတဲ့ လုပ္နည္း လုပ္ထံုးေတြ အရ MPC အေနနဲ႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခြင့္ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္ သူ႔သေဘာနဲ႔သူ ေျပာရင္လည္း ေျပာလို႔ရပါတယ္။ အခုလို Executive Recruitment ကုိ EU က တာဝန္ေပးတဲ့ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕က လုပ္ခဲ့တာပါ။ ပညာရွင္ တစ္ဦးခ်င္းစီနဲ႔ အဲ့ဒီအဖဲြ႕ ညိႇႏိႈင္း သေဘာတူညီခဲ့တဲ့ အတုိင္း လခေတြေပးထားတာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာကို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လစာအနည္းအမ်ား ကေတာ့ ပညာအရည္အခ်င္း လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ ေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ကြာျခားမႈရွိတယ္ ဆိုတာ သိရပါတယ္။ MPC မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာဝန္ထမ္း၊ ျပည္တြင္း ဝန္ထမ္းလို႔ ခဲြျခားမႈမရွိဘဲ ဝန္ထမ္းအားလံုး ကိုယ့္အရည္အခ်င္း အလိုက္ လစာေတြ ရရွိဖို႔ မူခ်ၿပီး လုပ္ကိုင္ေနပါတယ္။


Voice : ေငြေၾကးသံုးစဲြမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ မီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပေနတာ ေတြကိုေရာ ဘယ္လိုမ်ား ေျပာခ်င္ပါသလဲ။

UTMT : အခုတစ္ေလာ မီဒီယာေတြ မွာ ပါေနတဲ့ ကိန္းဂဏန္းေတြက လြဲေနပါတယ္။ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းက ဒီႏွစ္အတြက္ လ်ာထားတဲ့ ဘတ္ဂ်က္က ေဒၚလာသုံးသန္းပါ။ သန္း ၃၀၀ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကိစၥမွာလည္း MPC အေနနဲ႔ ညိႇႏိႈင္းေပးတာ သက္သက္ကိုပဲလုပ္တာ။ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းက တိုင္းရင္းသား အဖဲြ႕အစည္းေတြနဲ႔ တုိက္႐ိုက္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္တာပါ။ ေနာက္ဆံုး ကြၽန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ျဖည့္စြက္ ေျပာခ်င္တာကေတာ့ MPC ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္ကို EU အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာက လက္ခံက်င့္သံုးတဲ့ ေငြေၾကးသံုးစဲြျခင္း ဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔အညီ သံုးစဲြေနတယ္ ဆိုတာရယ္၊ အလဲြသံုးမႈ လံုးဝမရွိဘူး ဆိုတာရယ္ပါ။ ဒီလိုပဲ EU ကို ရွင္းလင္းရတဲ့ နည္းတူ တစ္ဖက္မွာလည္း ကုိယ့္ႏိုင္ငံ အစိုးရကိုလည္း လုပ္ထံုး လုပ္နည္းေတြနဲ႔ အညီ ရွင္းလင္းတာဝန္ခံ လုပ္ကိုင္လ်က္ေနတယ္ ဆိုတာ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment