April 09, 2013

လူမ်ဳိးေရး အက္ကြဲေၾကာင္း, ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုုကေရစီလမ္းေၾကာင္း၏ ဆူးခလုတ္ (ဘာသာျပန္)

THOMAS FULLER
NYTimes
Apr 4, '13

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ႀကီးမားေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ဖ်ားေဒသမွ ေဒသခံမ်ား ေျပာသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အျခားေဒသမ်ားကို ေျပာင္းလဲေစေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား မဟုတ္ေပ။

ကခ်င္လူမ်ဳိးစု၏ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓါတ္ ရွင္သန္ႏိုးၾကားလာမႈကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယအၾကား ဟိမ၀ႏၲာေတာင္ေျခေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္မွ် ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ ႏိုးၾကားမႈမ်ားျဖင့္ ရွင္သန္ေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အမ်ဳိးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး၏ အခက္အခဲမ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ကခ်င္ေဒသသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ ေတာင္တန္းေဒသေန လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ လူမ်ားစု ဗမာလူမ်ဳိးမ်ား အၾကားရွိ မယံုၾကည္မႈသည္ အင္မတန္ ႀကီးမားေနၿပီဆိုသည့္ အခ်က္ကို သတိျပဳမိသည္။
ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ တေက်ာ့ျပန္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားသည့္ ျပည္တြင္းစစ္အခ်ိန္ကာလ (၂၂)လၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီးသည့္ အခ်ိန္တြင္ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးဟူသည့္ ေ၀ါဟာရကိုပင္ ေျပာဆိုေနၾကေပၿပီ။ ျမန္မာစစ္တပ္၏ အျပင္းအထန္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို အင္အားမမွ်ေသာ္လည္း ၾကံ့ၾက့ံခံကာ ခုခံတြန္းလွန္ေနသည့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကို ေထာက္ခံရည္စူးကာ ကခ်င္ေဒသတ၀ွမ္းရွိ အသင္းေတာ္မ်ားတြင္ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပြဲမ်ား၊ (၂၄)နာရီ အစာေရွာင္ဆုေဆာင္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၾကသည္။

“ျပည္သူလူထုက ဒီစစ္ပြဲကို အထူးအေလးထား အာရံုစိုက္ၾကတယ္ …” ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕မွ ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းအသင္းေတာ္ ဆရာေတာ္တစ္ပါးျဖစ္သည့္ သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ခလမ္ဆမ္ဆြန္ကေျပာသည္။ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ကို ယခင္က အယံုအၾကည္မရွိခဲ့ေသာ လူငယ္၊ လူရြယ္မ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္ကာလ၌မူ မိိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ၀င္ေရာက္အမႈထမ္းေနၾကၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ဆမ္ဆြန္က ဆက္ေျပာသည္။ “လူေတြရဲ႕ စိတ္ဓါတ္နဲ႔ စိတ္အားထက္သန္မႈက အံ့ၾသဖြယ္ နိမိတ္လကၡဏာပဲ …” ဆရာေတာ္က ဆက္ေျပာသည္။

ဆယ္စုႏွစ္(၅)ခုအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ အရပ္သားအစိုးရကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္က သမၼတသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ဦးစားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘာသာေရးအဓိကရုဏ္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစု ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အဓိကရုဏ္းကို ရႈံ႕ခ်သည့္ သေဘာထားမ်ားက ျမန္မာ့လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ အက္ကြဲေၾကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပလ်က္ရွိသည္။
(၁၇)ႏွစ္ၾကာ အပစ္ရပ္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳိးေဖာက္ခံရၿပီး ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွ ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ကခ်င္ျပည္တြင္းစစ္က ‘စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရပ္စဲသြားလွ်င္ ကခ်င္ေဒသ၌ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရရွိလိမ့္မည္’ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနမႈမ်ားကို ပ်ယ္လြင့္သြားေစကာ၊ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖစ္တည္ေနခဲ့ေသာ နာက်ည္းမႈမ်ားကို ပိုမို ႀကီးမားေစခဲ့သည္။

“က်မတို႔ ေဒါသထြက္တယ္ … ၀မ္နည္းတယ္ … ၿပီးေတာ့ အထီးက်န္သလို ခံစားရတယ္ …” ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ျပင္ ရြာတစ္ရြာမွ ေက်ာင္းဆရာမ စင္ဂ်ာ ကေျပာသည္။ “ဒီမိုကေရစီဆိုတာ က်မတို႔အတြက္ေတာ့ ဆံုး႐ံႈးမႈႀကီး တစ္ခုပဲ …”
ဆရာမစင္ဂ်ာ၏ ကခ်င္ဘာသာအတန္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမိဘမ်ားမွာ ကခ်င္လူမ်ဳိးျဖစ္မႈကို ပိုမိုဦးစားေပး ေရွ႕တန္းတင္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကခ်င္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အမ်ိဳးသားေရးႏိုးၾကားမႈမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔မ်ားျပားလာခဲ့သည္။

အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ကခ်င္စာသင္ၾကားျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားေသာေၾကာင့္ ေက်းရြာရွိ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း၌ ဆရာမစင္ဂ်ာမွ သင္ၾကားေပးေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ ကခ်င္စာသင္ၾကားခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရျခင္းမွာလည္း အဓိကက်ေသာ နာက်ည္းမႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။

“ ‘က်ေနာ္တို႔ ဗမာစကား ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာေတာ့ဘူး’ ဆိုၿပီး က်မရဲ႕ ေက်ာင္းသားေတြက ေျပာတယ္” ဆရာမစင္ဂ်ာက ေျပာသည္။ “လူငယ္ေတြက ဗမာေတြကို ခါးခါးသီးသီးျဖစ္သြားၿပီ … က်မတို႔ ငယ္ငယ္တုန္းက ႀကီးျပင္းလာတဲ့ အေနအထားနဲ႔ လံုး၀ တျခားစီ ျဖစ္သြားၿပီ …” ဆရာမ စင္ဂ်ာက ဆက္ေျပာျပသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အျခားလူနည္းစုု တိုင္းရင္းသားမ်ား နည္းတူ၊ ကခ်င္လူမ်ဳိးသည္လည္း ဗမာလူမ်ဳိးႏွင့္ တူညီမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးသည္။ ဘာသာစကားအရလည္း အျပန္အလွန္ နားလည္ႏိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ကခ်င္လူမ်ဳိးအမ်ားစုမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ဗမာတို႔မွာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ကခ်င္လူမ်ဳိးမ်ားမွာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကၿပီး ဗမာတို႔မွာ ေျမျပန္႔ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကသည္။ ပြဲလမ္းသဘင္ႏွင့္ အားလပ္ရက္မ်ားမွာလည္း မတူညီၾကေပ။ ကိုလိုနီေခတ္၌ ကခ်င္ေဒသကို ၿဗိတိသွ်တို႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ မအုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဗမာေဒသမ်ားကိုမူ ၿဗိတိသွ်အင္ပါယာအတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းခဲ့သည္။
ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကခ်င္ခရစ္ယာန္တို႔မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တစ္ဘက္သတ္ ဖိႏွိပ္ခံေနရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေၾကာင္း အဂၤလိပ္-ကခ်င္-ျမန္မာအဘိဓာန္ကို ေရးသားသူ ဆရာႀကီး မနမ္ဖန္က ေျပာသည္။

စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလအတြင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တ၀ွမ္း၌ ေစတီမ်ားကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားေသာ သမၼာက်မ္းစာကို ျဖတ္ေတာက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာ စာေပက်မ္းဂန္မ်ားတြင္လည္း ပါ၀င္သည့္ “သုတၱံက်မ္း”ဟူသည့္ စကားလံုး၊ အသံုးအႏႈန္းကိုပင္ ပိတ္ပင္တားျမစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တို႔ေတြ ေနာက္ခံသမိုင္း မတူၾကပါဘူး … ႐ိုးရာဓေလ့၊ ့ယဥ္ေက်းမႈေတြ မတူၾကပါဘူး … - ဘာဆိုဘာမွ မတူပါဘူး …” ဆရာႀကီး မနမ္ဖန္က ေျပာသည္။ “ဒီလူေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ဘယ္လိုဘယ္နည္းနဲ႔မွ ပတ္သက္ဆက္ႏႊယ္မႈ မရွိပါဘူး …” ဆရာႀကီးက ဆက္ေျပာသည္။
“လြတ္လပ္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ ရကိုရမွ ျဖစ္မယ္ဆိုတာ ကခ်င္ေတြအားလံုး ပိုၿပီး သေဘာေပါက္သြားၾကပါၿပီ … ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္မရွိရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ၀ါးၿမိဳခံရမွာပဲ …” ဆရာႀကီးက ဆက္ေျပာသည္။

ကခ်င္ႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရတို႔ အၾကား ဆိုရြားလာေနေသာ ဆက္ဆံေရးသည္ တႏိုင္ငံလံုး၏ ဒီမုိကေရစီျဖစ္စဥ္ႏွင့္ စီးပြားေရး ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားအေပၚ မည္သို႔မည္ပံု အက်ဳိးသက္ေရာက္ႏိုင္သည္ ဟူသည့္ အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာဆန္းစစ္သူမ်ား ၾကား၌လည္း သေဘာကြဲလႊဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တို႔တြင္ လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားရွိေနေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကခ်င္လူမ်ဳိးလူဦးေရမွာ မေျပာပေလာက္သည့္ ပမာဏသာျဖစ္သည္။ လူဦးေရ(၅၅)သန္းအနက္ တစ္သန္းမွ်သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ စစ္သည္အင္အား (၄၀၀၀)ေက်ာ္ရွိေသာ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္သည္ ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ကခ်င္တပ္မေတာ္မွ ၎တို႔၏ ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ရာ ေျပာက္က်ားတိုက္ခိုက္ေရး နည္းဗ်ဴဟာကို ပိုမိုအသံုးျပဳလာမည္ဆိုလွ်င္ ျမန္မာစစ္တပ္အတြက္ ပို၍ခက္ခဲလာႏိုင္ေပသည္။ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္ကာ ဌာနခ်ဳပ္လိုင္ဇာၿမိဳ႕ႏွင့္ ပိုမိုနီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေတာင္ကုန္းတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ တိမ္းေရွာင္ေပးျခင္းျဖင့္ ကခ်င္တို႔သည္ မည္သူကမွ် ေအာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ကာလရွည္ခုခံစစ္ကို ဆင္ႏႊဲလ်က္ရွိသည္။

ကခ်င္တို႔၏ အလားအလာရွိေသာ မဟာမိတ္မွာ လက္နက္ကိုင္ စစ္သည္အင္အား (၂၀၀၀၀)ေက်ာ္ရွိကာ ေခတ္မီလက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ထားေသာ ‘၀’တိုင္းရင္းသားတို႔ပင္ ျဖစ္သည္။ ‘၀’ႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသား မဟာမိတ္မ်ား ပါ၀င္လာကာ စစ္ပြဲမ်ား ပိုမို က်ယ္ျပန္႔လာပါက ျမန္မာႏိုင္ငံကို အင္အားဆုတ္ယုတ္ ခ်ိနဲ႔သြားမည္မွာ မလႊဲဧကန္ျဖစ္ေပသည္။

“တင္းမာမႈေတြ၊ အမ်ဳိးသားေရး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈေတြ၊ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အျငင္းပြားမႈေတြနဲ႕ လူမ်ဳိးေရး၊ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းေတြကေတာ့ ျဖစ္ေနဦးမွာပါပဲ …” ျမန္မာ့သမိုင္းပညာရွင္ႏွင့္ သမၼတသိန္းစိန္၏ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ သန္႔ျမင့္ဦးက ေျပာသည္။ “ဒါေပမယ့္ (ဒီလိုမ်ဳိး လူမ်ဳိး/ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းေတြဟာ) တိုင္းရင္းသားတပ္မေတာ္ အသီးသီးမွ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လက္နက္ကိုင္စစ္သည္ေတြ ႏိုင္ငံရဲ႕ ေနရာေဒသတစ္ခုမွာ တိုက္ခိုက္ဆင္ႏႊဲေနၾကတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ေတာ့ အႏွစ္သာရ လံုး၀ မတူပါဘူး”

ဗမာႏွင့္ ကခ်င္တို႔အၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေစေရးကို ရည္ရြယ္ကာ လူအေယာက္(၁၀၀)ခန္႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
အသက္(၃၀)အရြယ္ရွိ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီး Ashin Thon Data ဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားသည္ မတ္လအတြင္း ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာကာ ၿမိဳ႕ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ျပန္႔က်ဲကာ တည္ရွိေနေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္အားေပးခဲ့ၾကသည္။

တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္ ထြက္ေျပးေနၾကရေသာ ဒုကၡသည္(၉၀၀၀၀၀)မွ အခ်ဳိ႕မွာ ထိုယာယီဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္လ်က္ ရွိၾကသည္။

ဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ေရာက္ရွိေနထိုင္ေနရသူမ်ားတြင္ အသက္(၇၂)ႏွစ္အရြယ္ အဖြား မေခၚလုသည္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ မိမိေနထိုင္ရာေက်းရြာသို႔ တိုက္ပြဲမ်ား နီးကပ္လာေသာေၾကာင့္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ရြာမွ အေဆာတလ်င္ ဖုတ္ပူမီးတိုက္ ထြက္ေျပးခဲ့ရသည့္ အဖြားမွာ ယခုတိုင္ေအာင္ စိတ္ဒါဏ္ရာခံစားေနရပံုေပၚသည္။

“အဖြားတို႔ရဲ႕ ပစၥည္းေတြ ဘာဆိုဘာမွ ယူမလာႏိုင္ခဲ့ဘူး … သူတို႔(ျမန္မာစစ္တပ္)က အကုန္လံုး မီး႐ိႈ႕ပစ္လိုက္ၾကတယ္ …” အဖြားက ေျပာျပသည္။
ေရႊေရာင္သကၤန္းကို ၀တ္ဆင္ထားေတာ္ ဘုန္းႀကီး Ashin Thon Data က အဖြား မေခၚလုႏွင့္ အျခားစစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကို ေျပာသည္။
“ဘုန္းႀကီးတစ္ပါး အေနနဲ႔ အဖြားတို႔လို ဘာသာျခားေတြနဲ႔ စကားေျပာခြင့္ မရခဲ့ပါဘူး … ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တို႔ဟာ ညီအစ္ကို၊ ေမာင္ႏွမေတြပါပဲ … ေတာင္ေပၚသား၊ ေျမျပန္႔သားရယ္လို႔ မခြဲပါဘူး …က်ေနာ္တို႔ အားလံုးဟာ တစ္ေသြးတစ္သားတည္းပါပဲ …”
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားက ကဗ်ာမ်ား ရြတ္ဆိုၾကသည္။ သီခ်င္းမ်ား သီဆိုၾကသည္။ စစ္ေျပးဒုကၡသည္အခ်ဳိ႕ ငုိေၾကြးၾကသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ဘာသာေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေရးရာ မတူကြဲျပားမႈ ျပႆနာမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစံုတရာကို ဖန္တီးေပးေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လမ္းေလွ်ာက္သူမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးသည့္ ပမာဏမွာ ဗမာေဒသမ်ား၌ပင္လွ်င္ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာ ရွိသည္။

ခရီးစဥ္တေလွ်ာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္အဖြဲ႕၀င္မ်ား တည္းခိုနားေနရန္ကိုပင္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအေျမာက္အမ်ားက ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။

မိမိစားရိတ္ႏွင့္ မိမိ ခရီးစဥ္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို႔ လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကို ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဘုန္းႀကီး Ashin Thon Data မွာ သူ၏ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွပင္ ႏွင္ထုတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။
“က်ေနာ္တို႔ကို အ႐ူးေတြပဲဆိုၿပီး လူေတြက ေျပာၾကတယ္ … ဟုတ္ပါတယ္ … က်ေနာ္တို႔တေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရေစျခင္လြန္လို႔ ႐ူးေနတာပါ ...” ဘုန္းႀကီး Ashin Thon Data က ေျပာသည္။


[ Thomas Fuller ေရးသားေသာ ‘Ethnic Rifts Strain Myanmar as It Moves Toward Democracy’ ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ဆိုပါသည္။

ဤဘာသာျပန္ေဆာင္းပါးကိုု  Lachid Kachin  မွတဆင့္ျပန္လည္ေဖာ္ျပပါသည္။ မူရင္းအဂၤလိပ္လိုုဖတ္လိုုသူမ်ား ဤေနရာတြင္ဖတ္ပါ။ No comments:

Post a Comment