June 20, 2013

လူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးမ်ား (ထိုင္းႏိုင္ငံ)

ျမန္မာအစိုးရသစ္ကေတာ့ တိုင္းရင္းသား မ်ားစြာ၊ ဘယ္လိုလုပ္ျပီး ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ၊ မလြယ္ဘူးလို႔၊ စစ္အစိုးရလက္ထက္က ခဏခဏ ေျပာခဲ့သည္။ ထိုင္း၊အင္ဒိုနီးရွားမွာလည္ လူမ်ိဳးစုရာနွင့္ခ်ီရွိပါသည္။ အမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားမွာ တရုပ္၊အိႏၷိယ၊အေမရိကန္၊ၾသစေၾတလ်ား..စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ အခုအစိုးရေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားမွာ လူမ်ိဳးစုမ်ားသည္..  သိပ္မေျပာၾကေတာ့ပါ။ ျပသနာဆိုတာ အင္အားၾကီးသူက စိတ္ဆႏၵေစတနာႏွင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မွန္း အစိုးရသစ္က သိျပီးျဖစ္သည္။ အင္အားသံုးေျခမႈန္းလိုေသာ တိရိစာၦန္စိတ္သာသာ စိတ္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့စစ္ပြဲမ်ားျဖစ္ရသည္။ Attitude ဆိုေသာ လူ႔စိတ္သေဘာကို ျပဳျပင္ရန္၊ မည္သည့္နည္းလမ္း သံုးမည္နည္း ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းေကာင္းျဖစ္သည္။ ယခု ျမန္မာႏွင့္အနီးစပ္ဆံုး ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လူမ်ိဳးစုလက္နက္ကိုင္ အေရးအခင္း၊ ပထမဆံုး ေရးသား၊သံုးသပ္လိုပါသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံ
ေတာင္ပိုင္း၊ မေလးရွားနယ္စပ္တြင္ မူဆလင္ဘာသာ၀င္၊ Pattani လူမ်ိဳးစုမ်ား ခြဲထြက္ေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ၾကသည္။ ၂၀၀၄တြင္ က်ယ္ျပန္႔စြာျဖစ္လာသျဖင့္ ၂၀၀၅တြင္ ထိုင္းစစ္တပ္တစ္ခုကို အာဏာကုန္လႊဲအပ္ႏွိမ္နင္းေစခဲ့သည္။ ယခုအခ်ိန္ ၂၀၁၃အထိ တိုက္ခိုက္ေနဆဲျဖစ္ျပီး၊ ထိုင္းစစ္တပ္၊ရဲမ်ား ၅၀၀ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ လူမ်ိဳးစုတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ ၂၁၅ဦးေသ၊ ၃၅ ဒဏ္ရာရ၊ ၅၃၀၆ဦး ဖမ္းဆီး၊ အက်ဥ္းခ်ခံရသည္။ ၂၁ဦး ေသဒဏ္ေပးခံရျပီး၊ ၂၁ဦး တသက္တကြ်န္းဒဏ္ ေပးခဲ့သည္။ အရပ္သား ၅၄၀၀ေက်ာ္  ၈ႏွစ္ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း ေသဆံုးခဲ့ျပီျဖစ္သည္။ ခြဲထြက္ေရးအဖြဲ႔ ၈ဖြဲ႔ႏွင့္ စစ္အုပ္ခ်ုဳပ္ေရးအစိုးရတို႔ တိုက္ခိုက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ အထက္ပါ ေျမပံုကိုၾကည့္ပါက မူဆလင္သူပုန္မ်ားသည္ နယ္စပ္ေဒသရွိသည္။ ထိုင္းစစ္တပ္ စြတ္စြဲသလို ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေထာက္ပံမႈကို ရရွိဖို႔ လြယ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မူဆလင္၊တိုင္းရင္းသားမ်ားက ပညာတတ္၊နည္းပါးျပီး၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ စီးပြားေရးအႏိုမ့္ဆံုး ျဖစ္ေနသ
ည္။ ထိုင္းစစ္တပ္က ဘာသာေရး၊လူမ်ိဳးေရးျဖင့္ ပညာနည္းပါးသူမ်ားကို လွ်ိဳ႔ေဆာ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေဒသခံမ်ားကို အစိုးရဆန္႔က်င္ေရးလုပ္ေဆာင္ေနသည္..ဟု စြတ္စြဲသည္။ 

အၾကမ္းဖက္ေခ်မႈန္းနည္းသည္ အတိုင္းအတာတစ္ခုပဲ ရွိပါသည္။ စာနာေထာက္ထားေသာ နည္းလမ္းသည္သာ ထာ၀ရေအာင္ျမင္သည္။ တခါတရံ စာနာေထာက္ထားတတ္သူ အစိုးရအဖြဲ႔မွ၊ တစ္ဦး၊တစ္ေယာက္ ခံစားမႈကို ဦးစားေပးလာပါက အၾကမ္းဖက္၊ အင္အားသံုးေခ်မႈန္းမႈ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ ထိုအခါ မျပီးႏိုင္ေသာ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ယခုထိုင္းအစိုးရသစ္က စာနာေထာက္ထားမႈနည္းလမ္းကို ျပန္လည္သံုးစြဲေနသည္။ စစ္တပ္လက္ထဲ ၀ကြက္အပ္လိုက္ေသာ ၂၀၀၅ မွစျပီး ေဒသခံမ်ားသာ ဖြတ္ေက်၊ ေသဆံုး၊ ဒုကၡေရာက္ရပါသည္။ ထိုင္းအစိုးရလည္း ေဒါသျဖင့္ အင္အားသံုးအႏိုင္က်င့္ေသာအခါ၊ ေဒသခံမ်ား၏ မရွိမာနက အေသခံ၊တိုက္ပြဲ၀င္စိတ္ဓါတ္မ်ား (အၾကမ္းဖက္၀ါဒ) ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ျပည္ပ ဘာသာေရးအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား အၾကိဳက္ျဖစ္သြားသည္။ ျမန္မာျပည္ကဲ့သို႔ အက်ဥ္းသားမ်ားအားလံုး ျပန္လည္လႊတ္ေပးျခင္းမွ စသင့္သည္ ဟု ရိုးသားစြာျမင္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္လည္း ခရစ္ယန္လူမ်ားစု ကခ်င္ျပည္နယ္အေရးအခင္း ရွိေနသည္။ အေၾကာင္းရင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊နယ္ေျမ မတူေသာ္လည္း တူညီသည့္အခ်က္မွာ လူကိုလူလို တန္ဖိုးထား၊ဆက္ဆံမႈခံလိုျခင္းျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင့္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာသာမက ရုပ္၀တၱဳျဖစ္ေသာ သယံဇာတ မွ်ေ၀ခံစားမႈလည္း လိုခ်င္ၾကပါသည္။
Ngunjawa2

No comments:

Post a Comment